Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akut Karının Nadir Sebeplerinden Safra Kesesi Perforasyonuna Yaklaşım (Olgu Sunumu)

IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 08 Şubat 2020

Erişkin Hastada Bilinçli Olarak Yabanci Cisim Yutulmasina Yaklaşım

IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 08 Şubat 2020