Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2020 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Editör