Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur'an ve Psikoloji

BILIMNAME, sa.37, ss.1309-1313, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlahiyat Dergileri Bağlamında Akademik Dergicilikte Dizinlenme Sürecine Dair İzlenimler

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2020, ss.123-137

Editöryal Süreçte Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2020, ss.45-58

Felsefe’den Pozitif Psikoloji’ye Bir Erdem Olarak “Adalet”

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.116-123 Creative Commons License

Dindarlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017, ss.1-21

Yetişkinlerde Alçakgönüllülük, Dindarlık ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

I. AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Güneysu Örneği)

Kizilgeçit M. , Vural M.E. , "", Güneysu'da Dinî-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat,, Yavuz Salih S., Erkan Ü.,, Editör, Rteü Yayınları,, Ankara, ss.259-287, 2017

Dinlerin Engellilik ve Engelli İnsanlara Yönelik Tutumlara Bazı Etkileri

Engellilik ve Dinler, Turan S., Editör, Açılım Kitapları, İstanbul, ss.63-82, 2017