Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1926 Tarihli Medenî Kanun'un Kabulünden Sonra Çokeşli Ailelerde Görülen Bazı Hukukî Problemler (Rize Örneği)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.58, no.1, pp.203-231, 2018 (International Refereed University Journal)

İNKILÂPLAR DEVRİNDE BİR MİLLÎ MESELE: BEYNELMİLEL GÜZELLİK MÜSABAKASI

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.41, pp.360-370, 2015 (Other Refereed National Journals)

Harb-i Umûmî’de Osmanlı Devleti’nin İran Cephesi’nde Yaşadığı Bazı İstihbarat Zaafları

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.53, pp.1-16, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA AMASYA'DA YEREL BASIN

III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON VE AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.-, pp.303-314 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2019

Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

Rize Adliyesi ve Arşivi

in: Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.185-198, 2018 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Muallimler Birliği Mecmuası

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2022

Babalık Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2021

Anadolu'da Yenigün Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2021

Öğüt Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2020