Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birinci Dünya Savaşı'nda Rize'de Yaşanan Rus İşgali

Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşit Savunması, Giresun, Turkey, 2 - 03 November 2022 Creative Commons License

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Amasya'da Yerel Basın

III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON VE AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 08 October 2015, pp.302-313

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980), Siyasi Temeller

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2019

Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

Rize Adliyesi ve Arşivi

in: Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.185-198, 2018 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Cumhuriyet Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2023

Babalık Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2021

Anadolu'da Yenigün Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2021

Öğüt Gazetesi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2020

Metrics

Publication

14

Project

4

Open Access

2