Assoc. Prof. MUSTAFA IRMAK


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Arabic Language and Eloquence

Metrics

Publication

26

Thesis Advisory

6

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Karadeniz Technical University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Persian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Arabic Language and Eloquence

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

Arap Belagatı Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Arapça Edebi Sanatlar: Beyan-Bedi

Undergraduate

Undergraduate

Okuma-Anlama

Articles Published in Other Journals

2022

2022

ABDÜLBÂKÎ B. AHMED VE MANZUM BÂNET SU'ÂD tERCÜMESİ

Irmak M.

İSTEM, no.38, pp.49-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sezai Karakoç Külliyatında Arap Edebiyatı ve Şairin Savaş Alanında Şiir Düellosu Adlı Çevirisi Üzerine

Irmak M.

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.135-157

2020

2020

Klasiklerin Osmanlı Tercümelerine Bir Bakış ve Abdünnâfi İffet Efendi'nin Mutavvel Tercümesi

Irmak M.

Osmanlıda Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2020, pp.379-409 Creative Commons License

2019

2019

MÜTEDEYYİN BİR ŞAİRİN GÖZÜNDEN AİLE: CAHİT ZARİFOĞLU VE PEYGAMBERÎ AİLE MODELİ

Irmak M.

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Aile, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.519-544

2018

2018

DR. RIZA NUR'UN EDEBÎ YÖNÜ VE ARUZ LİTERATÜRÜNE SAĞLADIĞI SÜRPRİZ BİR KATKI

IRMAK M.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.331-351

2015

2015

BİR ARAP-İSLÂM EDEBİYATI FİGÜRÜNÜ TÜRK SİNEMASINA UYARLAMA DENEMESİ: "KA'B B. ZÜHEYR: KASÎDE-İ BÜRDE ŞAİRİ" FİLMİ

IRMAK M.

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.689-710

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

TDV İslam Ansiklopedisi

IRMAK M.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.53-54, 2016

2016

2016

TDV İslam Ansiklopedisi

IRMAK M.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.448-449, 2016

2016

2016

TDV İslam Ansiklopedisi

IRMAK M.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.183-185, 2016

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

IRMAK M.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, pp.53-54, 2016