Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BÛSÎRÎ’NİN ZUHRU'L-MEÂD FÎ VEZNİ BÂNET SUÂD ADLI KASİDESİ VE ABDÜLBÂKÎ B. AHMED’İN BU ESERE YAPTIĞI MANZUM TERCÜME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.174-200, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KUR'ÂN'I ARAP KELÂMIYLA MUKAYESE ÇABALARI: KISAS ÂYETİ ÖRNEĞİ

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.179-206, 2015 (Other Refereed National Journals)

KUR ÂN I ARAP KELÂMIYLA MUKAYESE ÇABALARI KISAS AYETİ ÖRNEĞİ

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.179-206, 2015 (Other Refereed National Journals)

KUR'ÂN TERCÜMESİ ÜZERİNE (FAZLUR RAHMAN'DAN ÇEVİRİ)

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.319-327, 2015 (Other Refereed National Journals)

HERSEKLİ MEHMED KÂMİL BEY VE İMRUULKAYS MUALLAKASINA YAPTIĞI TERCÜME

Doğu Araştırmaları, pp.25-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. YÜZYILA AİT TÜRKÇE BİR BELÂGAT ÇALIŞMASI: ŞERÎF AHMED B. YÛSUF VE BELÂGAT TERCÜMESİ (DEĞERLENDİRME VE NEŞİR)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.165-209, 2013 (National Refreed University Journal)

ŞERÎF AHMED B. YÛSUF VE "RİSÂLETÜN FÎ ULÛMİ'L-BELÂĞA" ADLI ESERİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.123-163, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

MUSTAFA SABRİ EFENDİ'NİN BEYÂNÜ'L-HAKK DERGİSİNDE MEHMED ZİHNİ EFENDİ VE "EL-KAVLÜ'L-CEYYİD" ADLI ESERİNE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.151-220, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

BİR BELÂGAT KİTABI OLARAK MUTAVVEL VE OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUNUŞ BİÇİMİ ÜZERİNE BİR RİSALE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.42, no.42, pp.173-196, 2012 (National Refreed University Journal)

MUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN BEYÂNÜ L HAK DERGİSİNDE MEHMED ZİHNİ EFENDİ VE EL KAVLÜ L CEYYİD ADLI ESERİNE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.151-220, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasiklerin Osmanlı Tercümelerine Bir Bakış ve Abdünnâfi İffet Efendi'nin Mutavvel Tercümesi

Osmanlıda Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2020

Mütedeyyin Bir Şairin Gözünden Aile: Cahit Zarifoğlu ve Peygamberî Aile Modeli

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Aile, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019

DR. RIZA NUR'UN EDEBÎ YÖNÜ VE ARUZ LİTERATÜRÜNE SAĞLADIĞI SÜRPRİZ BİR KATKI

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.331-351

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.53-54, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.448-449, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.183-185, 2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, pp.53-54, 2016