Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BÛSÎRÎ’NİN ZUHRU'L-MEÂD FÎ VEZNİ BÂNET SUÂD ADLI KASİDESİ VE ABDÜLBÂKÎ B. AHMED’İN BU ESERE YAPTIĞI MANZUM TERCÜME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.42, ss.174-200, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR'ÂN'I ARAP KELÂMIYLA MUKAYESE ÇABALARI: KISAS ÂYETİ ÖRNEĞİ

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.15, sa.3, ss.179-206, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR ÂN I ARAP KELÂMIYLA MUKAYESE ÇABALARI KISAS AYETİ ÖRNEĞİ

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.15, sa.3, ss.179-206, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR'ÂN TERCÜMESİ ÜZERİNE (FAZLUR RAHMAN'DAN ÇEVİRİ)

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.319-327, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HERSEKLİ MEHMED KÂMİL BEY VE İMRUULKAYS MUALLAKASINA YAPTIĞI TERCÜME

Doğu Araştırmaları, ss.25-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. YÜZYILA AİT TÜRKÇE BİR BELÂGAT ÇALIŞMASI: ŞERÎF AHMED B. YÛSUF VE BELÂGAT TERCÜMESİ (DEĞERLENDİRME VE NEŞİR)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.165-209, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ŞERÎF AHMED B. YÛSUF VE "RİSÂLETÜN FÎ ULÛMİ'L-BELÂĞA" ADLI ESERİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.123-163, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MUSTAFA SABRİ EFENDİ'NİN BEYÂNÜ'L-HAKK DERGİSİNDE MEHMED ZİHNİ EFENDİ VE "EL-KAVLÜ'L-CEYYİD" ADLI ESERİNE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.151-220, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİR BELÂGAT KİTABI OLARAK MUTAVVEL VE OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUNUŞ BİÇİMİ ÜZERİNE BİR RİSALE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, sa.42, ss.173-196, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN BEYÂNÜ L HAK DERGİSİNDE MEHMED ZİHNİ EFENDİ VE EL KAVLÜ L CEYYİD ADLI ESERİNE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.1, ss.151-220, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klasiklerin Osmanlı Tercümelerine Bir Bakış ve Abdünnâfi İffet Efendi'nin Mutavvel Tercümesi

Osmanlıda Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020

Mütedeyyin Bir Şairin Gözünden Aile: Cahit Zarifoğlu ve Peygamberî Aile Modeli

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Aile, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

DR. RIZA NUR'UN EDEBÎ YÖNÜ VE ARUZ LİTERATÜRÜNE SAĞLADIĞI SÜRPRİZ BİR KATKI

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü, Sinop, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.331-351

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.53-54, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.448-449, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.183-185, 2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, ss.53-54, 2016