Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cornebacterıum Striatumun neden olduğu abse olgusu

5.ULUSAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

aeromonas salmonicidianın neden olduğu abse olgusu

5. ulusal mikrobiyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

Actynomyces odontlylicus neden olduğu abse olgusu

5, ulusal mikrobiyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019