Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.266-282, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Examination of Teacher Candidates Level of Proficiency in Technopedagogical Education

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.7, no.2, pp.393-416, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cebire Geçiş Sürecini Desteklemeye Yönelik Sanal Manipülatiflerin Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October 2021

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Cebir Öğretimine Yönelik Geliştirilen Sanal Manipülatiflerle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.213-216

Cebir Öğretiminde Kullanılabilecek Mobil Uygulamaların İncelenmesi

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.177

Öğretmen Adaylarının Geometri Konularındaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.232

Teknoloji Destekli Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi Öz ve Akran Değerlendirme

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.224

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu ile ilgili Görüşleri

10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.230

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu ile ilgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.235

Investigation of The Pre-Service Mathematics Teachers Ability of Constructing Appropriate Graphics To Real Life Situations

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.167

Technological Pedagogical Content Knowledge of Prospective Mathematics Teachers Regarding Evaluation and Assessment

6 th World Conferance on Learning, Teaching Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015

Pre-service Elementary Mathematics Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge on Geometric Solids

6 th World Conferance on Learning, Teaching Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015

Examining Preservice Teachers Technological Pedagogical Statistical Knowledge Via Tinkerplots

PME39 (39th Conference of the International Group for the Psychology of MathematicsEducation), Hobart, Australia, 13 - 18 July 2015, pp.143

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.139

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Ders Anlatımlarında Yeterliliklerinin İncelenmesi

2. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

Öğretmen Adaylarının Geometrik Yapıları İnşa Etme Süreçlerinin İncelenmesi.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.142

Öğretmen Adaylarının Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Öğretmen Adaylarinin Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisilerinin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.937-938

Books & Book Chapters

Problem Kurma Sürecinde Akıl Yürütme

in: Mantıksal Akıl Yürütme, Emrullah ERDEM, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.193-215, 2022