Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇAY TARIMININ GELİR VE HARCAMALARA ETKİSİ: RİZE ÖRNEĞİ

ASEAD 13. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Bern, Switzerland, 25 - 27 May 2024

Bireyleri Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.67-77 Creative Commons License

Covid 19 Sürecinin Kripto Para Yatımlarına Etkisi

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.185-195 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde Geleneksel ve Modern Hayvancılık Sektörünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

IV. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 23 September 2021

The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage

ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.1-13 Sustainable Development

Göç Etme Eğilimi Üzerine Bir Saha Araştırması: Rize İli Üzerine Uygulama

International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.380-389 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesinde Tüketicilerin Online Alişveriş Tutumlarini Etkileyen Faktörler

International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.200-222

Kredi Kartı Kullanımında Etkili Olan Faktörler: Trabzon Üzerine BirUygulama

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

Özel Günler İçin Yapılan Harcamaların Tüketici Bütçesindeki Yeri: Rize Örneği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.113-125

Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Akıllı Telefon Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Rize Örneği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.112

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE HARCAMA İLİŞKİSİ

International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.363-378

Enerji Arz Güvenliğinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi: Amprik Bir Analiz

International Congress of Management, Economy and Policy, 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.180

Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.103

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Süreçleri ve Harcama İlişkisi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.486

Books & Book Chapters

Covid-19 Salgınının Banka ve Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalara Etkisi

in: Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Yönelik Ampirik Analizler, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, yaz yayınları, Afyonkarahisar, pp.65-80, 2023

Kripto Varlıklar ve Yatırımcıları Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, METE Mustafa ve AKARDENİZ Erhan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Kripto Para Yatırımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

in: Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları II, KANDIR,Serkan Yılmaz ve ÜLBEĞİ,İlksun Didem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.139-159, 2022

Covid-19 Nedeniyle Üniversitelerde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimin Şehir Ekonomisine Yansımaları: Rize Örneği

in: Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.431-445, 2021

Şehirlerarası Havayolu Ulaşımında Demografik Faktörlerin Etkisi: Erzurum Örneği

in: İktisadi Ve İdari Bilimlerde Araştırma Ve Değerlendirmeler - I, Mete Mustafa,Toptaş Aytaç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-246, 2021

Avrupa Birliği Rekabet Politikası

in: Avrupa Birliği Kurumlar ve Politikalar, Dinç Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.183-211, 2020

An Investigation of Smartphone Buying Behaviour within the Frame of the Theory of Planned Behaviour: The Case of Rize

in: Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.45-61, 2019

Kamu Müdahaleciliğinin Yeni Evresi ve Planlı Ekonomi: 1960-1980

in: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin İktisadi Tarihi, Dikkaya M.,Üzümcü A.,Özyakışır,D., Editor, savaş, Ankara, pp.145-167, 2018

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

24

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

24

H-Index (TrDizin)

3

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals