Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Hukuk

 • İşletme

 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

 • Lojistik Yönetimi

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Tehlikeli Atıklar Yönetimi

 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

 • Mühendislik ve Teknoloji