Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TİCARİ GEMİLERDE GMDSS TEHLİKE ALARMLARININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.239-251, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ YAT LİMANLARININ GÜVENLİK ZAFİYETLERİ

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.413-425, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Uygulanmakta Olan Liman Devleti Kontrollerine Yönelik Bir Delphi Çalışması

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.243-271, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Port State Control System Interms Of 1982 Unclos And Its Problems In Turkey

TURKISH STUDIES, cilt.11, ss.229-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, cilt.8, ss.109-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, cilt.8, ss.109-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Denizcilik Liselerinde görev yapan Denizci Eğiticiler hakkında bir araştırma: Türkiye

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.18-19

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

DENİZCİLİK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN DENİZCİ EĞİTİCİLER HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.18

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

TÜRKİYE'DEKİ KLAVUZ TEKNELERİNİN STANDARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

THE PILOTAGE / TOWAGE SERVICES and TECHNOLOGIES CONGRESS'17 -Kılavuzluk / Römorkörcülük Servisleri ve Teknolojileri Kongresi'17, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.185-204

A study on standards of pilot boats: in Turkey "Türkiye'de kılavuz teknelerinin standartları üzerine bir inceleme"

Pilotage/Towage Services and Technologies Congress ‘17, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.185-204

An Investigation on Maritime Security Problems in Turkey: Marina Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.34

An Investigation on Maritime Security Problems in Turkey: Marina Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.34

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.139

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.139

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.387-394

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.752-765

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.387-394

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.752-765

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti Denetimi Sistemi ve Türkiye'deki Sorunları

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.103