Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A causative analysis on ECDIS-related grounding accidents

SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES, cilt.15, sa.8, ss.792-803, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A comparative analysis of deck log records of merchant ships

Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, cilt.12, sa.3, ss.1-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gemiadamı Eğitiminde Rol Alan Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Çalışma: Denizci Eğitimciler

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2877-2891, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Yat Limanlarının Güvenlik Zafiyetleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.413-425, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari Gemilerde Gmdss Tehlike Alarmlarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.239-251, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE UYGULANMAKTA OLAN LİMAN DEVLETİKONTROLLERİNE YÖNELİK BİR DELPHİ ÇALIŞMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.243-271, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Port State Control System Interms Of 1982 Unclos And Its Problems In Turkey

TURKISH STUDIES, cilt.11, sa.13, ss.229-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, cilt.8, sa.2, ss.109-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.229, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GEMİLERİN LİMAN DEVLETİ KONTROLLERİ KAPSAMINDA DENETLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: PARİS MOU

ISSRIS 2021-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies), Balıkesir, Türkiye, 22 Şubat - 25 Mart 2021, cilt.1, sa.1, ss.97-98

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma (An Investigation on Maritime Higher Education Instutions In Turkey)

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, ss.61

Denizcilik Liselerinde görev yapan Denizci Eğiticiler hakkında bir araştırma: Türkiye

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.18-19

Doğu Karadeniz Türk Limanlarındaki Römorkör Yeterlilikleri Hakkında Bir Araştırma

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 (Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, cilt.1, ss.31-43

Türkiye’deki Klavuz Teknelerinin Standartları Üzerine Bir İnceleme

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 ( Kılavuzluk / Römorkörcülük Servisleri ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, cilt.1, ss.185-204

An Investigation on Maritime Security Problems in Turkey: Marina Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, sa.1, ss.34

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, sa.1, ss.139

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.752-765

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.387-394

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti Denetimi Sistemi ve Türkiye'deki Sorunları

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.103