Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A STUDY ON THE INSPECTION OF SHIPS UNDER PORT STATE CONTROLS : PARIS MOU

ISSRIS 2021-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies), Balıkesir, Turkey, 22 February - 25 March 2021, vol.1, no.1, pp.97-98

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma (An Investigation on Maritime Higher Education Instutions In Turkey)

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, vol.1, pp.61

Denizcilik Liselerinde görev yapan Denizci Eğiticiler hakkında bir araştırma: Türkiye

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, vol.1, no.1, pp.18-19

Doğu Karadeniz Türk Limanlarındaki Römorkör Yeterlilikleri Hakkında Bir Araştırma

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 (Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, pp.31-43

Türkiye’deki Klavuz Teknelerinin Standartları Üzerine Bir İnceleme

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 ( Kılavuzluk / Römorkörcülük Servisleri ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, pp.185-204

An Investigation on Maritime Security Problems in Turkey: Marina Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.34

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.139

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.752-765

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.387-394 Sustainable Development

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti Denetimi Sistemi ve Türkiye'deki Sorunları

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.1, no.1, pp.103