Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A causative analysis on ECDIS-related grounding accidents

SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES, vol.15, no.8, pp.792-803, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A comparative analysis of deck log records of merchant ships

Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, vol.12, no.3, pp.1-18, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gemiadamı Eğitiminde Rol Alan Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Çalışma: Denizci Eğitimciler

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.4, pp.2877-2891, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Yat Limanlarının Güvenlik Zafiyetleri

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.413-425, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ticari Gemilerde Gmdss Tehlike Alarmlarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.239-251, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE UYGULANMAKTA OLAN LİMAN DEVLETİKONTROLLERİNE YÖNELİK BİR DELPHİ ÇALIŞMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.243-271, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Port State Control System Interms Of 1982 Unclos And Its Problems In Turkey

TURKISH STUDIES, vol.11, no.13, pp.229-242, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, vol.8, no.2, pp.109-124, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti

Journal of Turkish Studies, vol.11, pp.229, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A STUDY ON THE INSPECTION OF SHIPS UNDER PORT STATE CONTROLS : PARIS MOU

ISSRIS 2021-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies), Balıkesir, Turkey, 22 February - 25 March 2021, vol.1, no.1, pp.97-98

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma (An Investigation on Maritime Higher Education Instutions In Turkey)

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, vol.1, pp.61

Denizcilik Liselerinde görev yapan Denizci Eğiticiler hakkında bir araştırma: Türkiye

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, vol.1, no.1, pp.18-19

Doğu Karadeniz Türk Limanlarındaki Römorkör Yeterlilikleri Hakkında Bir Araştırma

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 (Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, pp.31-43

Türkiye’deki Klavuz Teknelerinin Standartları Üzerine Bir İnceleme

The Pilotage / Towage Services and Technologies Congress 17 ( Kılavuzluk / Römorkörcülük Servisleri ve Teknolojileri Kongresi 17), İzmir, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, pp.185-204

An Investigation on Maritime Security Problems in Turkey: Marina Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.34

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.139

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.752-765

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.387-394 Sustainable Development

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti Denetimi Sistemi ve Türkiye'deki Sorunları

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.1, no.1, pp.103