Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Künt Batın Travmaı Sonrası Fetüs ve Anne Ölümü

IV. RİZE TEMATİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU, Rize, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2017, ss.21-22