Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effects of Kefir Usage for Probiotic Purpose on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis)

The Effects of Kefir Usage for Probiotic Purpose on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis), vol.10, no.11, pp.101-110, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAYNAK ALABALIĞI SALVELİNUS FONTİNALİS NIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SPERMANIN KISA SÜRELİ MUHAFAZASI

EÜFBED-Fen Bilimleri Entitüsü Dergisi, vol.8, pp.88-99, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üreme Mevsimi Boyunca Kaynak Alabalığı Salvelinus fontinalis Mitchill 1814 Sperma Kalitesindeki Değişimler

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.2, no.3, pp.14-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.4, pp.45-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings