Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİTSERMAYE YATIRIMLARI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, 2018 (Other Refereed National Journals)

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.3, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigating Crowding-Out Effect of Government Spending Forms for Turkey: A Cointegration analysis

Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, vol.11, no.20, 2011 (Other Refereed National Journals)

Harcama-Vergi Geliri Hipotezi: Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de ekonomik büyüme-enflasyon süreci: sektörler itibariyle ekonometrik bir analiz

Bankalar Birliği Dergisi, vol.50, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.5, no.2, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Altın Piyasası ve Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörler

CUDES 2019 10. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCE, 3 - 05 December 2019

İmalat Sanayi ve Verimlilik arasındaki ilişki

4. Uluslararası GAP İşletme ve Ekonomi Kongresi, 29 November - 01 December 2019

Ekonomide Beşeri Sermayenin Önemi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Turkey, 2 - 04 June 2016

Yüksek Enflasyon Enflasyon Belirsizliğini Artırıyor mu?”,

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 May 2005