Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİTSERMAYE YATIRIMLARI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.3, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating Crowding-Out Effect of Government Spending Forms for Turkey: A Cointegration analysis

Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, vol.11, no.20, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Harcama-Vergi Geliri Hipotezi: Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.5, no.2, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Altın Piyasası ve Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörler

CUDES 2019 10. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCE, 3 - 05 December 2019

İmalat Sanayi ve Verimlilik arasındaki ilişki

4. Uluslararası GAP İşletme ve Ekonomi Kongresi, 29 November - 01 December 2019

Ekonomide Beşeri Sermayenin Önemi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Turkey, 2 - 04 June 2016

Yüksek Enflasyon Enflasyon Belirsizliğini Artırıyor mu?”,

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 May 2005