Prof. SELAMİ ŞAŞMAZ


Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Organik Kimya Anabilim Dalı


Research Areas: Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Organometallics, Natural Sciences

Metrics

Publication

150

Citation (WoS)

624

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

670

H-Index (Scopus)

15

Project

7

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1996

1989 - 1996

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Kimya, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Eugenolden Başlayarak Bazı Mono Ve DiazoBoyarmaddelerinin Sentezi Ve Boyama Özelliklerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayis University, Fen_Edebiyat, Kimya

1991

1991

Postgraduate

Eugenol'ün Doğal Kaynaklardan İzolasyonu Ve Bazı Tepkimelerinin Spektroskopik Olarak İncelenmesi

Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Chemistry

Organic Chemistry

Chemistry of Heterocyclic Compounds

Organometallics

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

1998 - Continues

1998 - Continues

Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Fakülte Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Ethics Committee Member

Recep Tayyip Erdogan University

2013 - 2018

2013 - 2018

University Executive Board Member

Recep Tayyip Erdogan University

2016 - 2016

2016 - 2016

Member of the Senate

Recep Tayyip Erdogan University

2014 - 2016

2014 - 2016

Director of The Institution

Recep Tayyip Erdogan University

2014 - 2016

2014 - 2016

BAP Scientific Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Dean

Recep Tayyip Erdogan University

2009 - 2011

2009 - 2011

Chairman of the BAP Committee

Recep Tayyip Erdogan University

2007 - 2011

2007 - 2011

ÜAK Member

Recep Tayyip Erdogan University

2007 - 2011

2007 - 2011

Vice Rector

Recep Tayyip Erdogan University

1999 - 2006

1999 - 2006

Vice Dean

Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya 1

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Kimyası

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya Laboratuvarı

Undergraduate

Undergraduate

Kimya1

Postgraduate

Postgraduate

Ftalosiyanin Kimyası

Postgraduate

Postgraduate

İleri Organik Kimya

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Lab.1

Postgraduate

Postgraduate

Organik Kimyada Yapı Aydınlatılması

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Bazı Yeni Fumarat Bileşiklerinin Sentezi ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

BALTAŞ N., KAYA KANTAR G., ŞAŞMAZ S.

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1157

2018

2018

Bazı Yeni Fumarat Bileşiklerinin Sentezi ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

BALTAŞ N., KAYA KANTAR G., ŞAŞMAZ S.

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1157

2018

2018

Bazı Yeni Fumarat Bileşiklerinin Sentezi ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

BALTAŞ N., KAYA KANTAR G., ŞAŞMAZ S.

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1157

2017

2017

Quantum Chemical Calculations of Molecular Structure, Electronic, Thermodynamic and Non-linear Optical Properties of Bis(2-methoxy-4-((E)-prop-1-enyl)phenyl)oxalate

ERSANLI C. C., KAYA KANTAR G., ŞAŞMAZ S., KANTAR C.

I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS (BILMES 2017), NEVŞEHİR-ÜRGÜP, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.147-151

2017

2017

Novel phthalocyanines containing guaiacol azo dyes; antioxidant, antibacterial and anticancer activity

KANTAR C., ŞAŞMAZ S., Kaya B., Türk M.

İVEK 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2017, pp.611

2017

2017

Some Phthalocyanines Containig Recorcinol Azo Dyes; Antioxidant, Antibacterial and Anticancer Activity

KANTAR C., ŞAŞMAZ S., Kaya B., Türk M.

İVEK 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2017, pp.606

2017

2017

Azaphthalocyanines and pyrazine compounds containing vanillin: synthesis and -Glucosidase inhibition properties

KAYA KANTAR G., BALTAŞ N., ŞAŞMAZ S.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.567

2016

2016

Azo Dyes containing eugenol and guaiacol synthesis antioxidant

KANTAR C., BALTAŞ N., ŞAŞMAZ S.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, Aydın, Turkey, 21 - 24 March 2016

2016

2016

Guaiacol substituted pyrazine -2,3- dicarbonitriles; synthesis and characterization and x-ray diffraction analysis

KAYA KANTAR G., SAHIN O., ŞAŞMAZ S.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ASCOS II, Aydın, Turkey, 21 - 24 March 2016, pp.172

2016

2016

Azo Dyes Containing Eugenol and Guaiacol, synthesis, antioxidant and enzymeinhibitory

KANTAR C., BALTAŞ N., ŞAŞMAZ S.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ASCOS II, Aydın, Turkey, 21 - 24 March 2016, pp.166

2015

2015

Diaryl Oxalates Containing Eugenol and Guaiacol; Investigation of Antioxidant, Antibacterial and Acethylcholinesterase Inhibitory Properties

KAYA KANTAR G., BALTAŞ N., BERİŞ F. Ş., ŞAŞMAZ S.

IVEK 2ND INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.54

2015

2015

Diaryl Oxalates Containing Eugenol and Guaiacol; Investigation of Antioxidant, Antibacterial and Acethylcholinesterase Inhibitory Properties

Kaya Kantar G., BALTAŞ N., Beriş F. Ş., Şaşmaz S.

2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.54

2015

2015

Eugenol içeren çinko azaftalosiyanin sentezi ve karakterizasyonu

KAYA KANTAR G., ARSLAN S., MENTEŞE E., ŞAŞMAZ S.

V. ulusal anorganik kimya kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 25 April 2015

2015

2015

Eugenol İçeren Çinko Azaftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

KAYA KANTAR G., ŞAŞMAZ S.

V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 25 April 2015, pp.129

2013

2013

Microwave Assisted Synthesis and Characterization of Some Phthalocyanine Isoquinoline Azo Dye

Aslan S., KANTAR C., Namlı M., ŞAŞMAZ S.

44th World Chemistry Condress, İstanbul, Turkey, 11 - 16 August 2013, pp.1172

2011

2011

Azo Grubu İçeren Suda Çözünebilir Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Sentezi ve Karakterizasyonu

ATACI E., KANTAR C., AGAR E., ŞAŞMAZ S.

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 May 2011 - 22 May 2015, pp.114

2010

2010

K/K X-Rayintesity for Co,Ni, Cu and Zn in Phthalocyanines Complexes

Ertuğral B., BALTAS H., KANTAR C., ŞAŞMAZ S., Yılmaz E., Barış B.

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.443

2005

2005

Naftali-Amid Türevi İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi

ÖZİL M., AGAR E., ŞAŞMAZ S., AKDEMIR N., GUMRUKCUOGLU I. E.

19. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 04 October 2005, pp.344

Patent

2020

2020

Anti helikobakter etkili ve üreaz enzimi inhibitörü azo boyar madde ve eldesine ilişkin yöntem.

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2017 21978 B , Standard Registration

2018

2018

Gut Hastalığının tedavisinde kullanılabilecek yeni tüe ksantin oksidaz enzim inhibitörleri ve sentez yöntemi

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2016 15379 B , Standard Registration

2018

2018

Antibakteriyel Kumaş Üretiminde kullanılabilir suda çözünür çinko ftalosiyanin bileşiği ve sentez yöntemi

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2016 12134 B , Standard Registration

Activities in Scientific Journals

2013 - Continues

2013 - Continues

El-Cezeri Science and Engineering

First EditorCitations

Total Citations (WOS): 627

h-index (WOS): 14