Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Bazı Organik Amonyum Fosfatlar ve Çinko-Organik Amonyum Fosfatların Sentezi ve Özellikleri

  Ondokuz Mayis University, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2001 Postgraduate

  1,10-Fenantrolin ve Etilendiamin İçeren Karışık Ligantlı Bazı Geçiş Metal-Süksinato Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

  Ondokuz Mayis University, Fen-Bilimleri Enstirüsü, Kimya