Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engelli İstihdamının Sürdürülebilirliğinin Etik Liderlik Davranışları Bağlamında Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.665-666

Uçuş Emniyeti Uçuş Psikoloğu Gerektirir Mi?

2. International Congress on Aviation Management, 13 - 14 November 2022, pp.13

Konaklama İşletmelerinde Engelli İstihdamının Sürdürülebilirliğinin Önündeki Engellerin Belirlenmesi

3. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bingöl, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.263-271

Havayolu İşletmelerinde Kapsayıcı Davranışların Sergilenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.151-158

Patlamış Mısır Krizi! Türk Sinema Sektörünün Muktedir Aktörleri

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.138

Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin Bir Kurumsal Girişimci Olarak Tezahürü

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.204

Engelli Bireylerin Gözünde Çalışmak

Lefke Avrupa Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 6 - 08 July 2017, pp.50-59

Kobi'lerin Nöro Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Farkındalığı

Lefke Avrupa Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 2 - 04 November 2017, pp.14-23

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Engelli Bireylerin Helal Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.69-82

Konaklama İşletmelerinde Engelli Çalışanların Temel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.54-66

Havayolu İşletmelerinde Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler

III. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi UHAT, İzmir, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.316-322