Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Socio-Economic Research on Articles Written About Turkish Women in American Newspapers in the Early Republican Period

100. Yılında Cumhuriyet'in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.230-233

18. Yüzyılda Bursa'da Buğday Fiyatları

Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 December 2021

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEHIR AND WEALTH ACCORDING TO THE INHERITANCE RECORDS OF BURSA AND RIZE IN THE 19TH CENTURY

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC THOUGHT, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2021, pp.76-77 Sustainable Development

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE BÜTÇE KAVRAMINA TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BİR BAKIŞ

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.137

DEBT AND CREDIT RELATIONS IN GALATA IN THE 17TH CENTURY AN ASSESSMENT BASED ON COURT REGISTERS OF ISTANBUL

Symposium on Business and Economic History 2015, Lisbon, Portugal, 29 - 30 May 2015, pp.1-20

Books & Book Chapters

Osmanlı Devleti’nde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Ekonomik Yaşamda Kadın

in: Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Kadın Çalışmaları 2, İnci Erdoğan Tarakçı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.351-391, 2023

Historical Development of Insurance and Examples of Insurance in the Ottoman Empire in the Light of Archive Documents

in: Toplum Ekonomi Vergi Teorik ve Ampirik Değerlendirmeler, Osman Geyik,Gamze Yıldız Şeren, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-77, 2023

Metrics

Publication

13

H-Index (WoS)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals