Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Firat University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Firat University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, School Of Physical Education And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Firat University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı

 • 2010 Postgraduate

  GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI

  Firat University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English