Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

KORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.7, pp.213-223, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

FARKLI İLLERDE ÖĞRENİM GÖREN SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.7, no.64, pp.3999-4004, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antrenörlerin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları yıldırma (mobbing) davranışlarının incelenmesi.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.7, no.58, pp.2443-2450, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim almak isteyen aday öğrencilerin fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarının incelenmesi

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.7, no.57, pp.2200-2206, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin SosyalleşmelerineYönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

International Journal of Cultural and Social Studies, vol.5, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPORCU ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ FUTBOL SPOR DALI ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.44, pp.3353-3360, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPOR ETKİNLİKLERİNİN SPORCU ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENLERİNE YÖNELİK OLAN KATKISINI BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.43, pp.3020-3027, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEKTAŞ İLİŞKİLERİ İLE OKUL İDARESİ DESTEĞİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.61, pp.681-685, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS, vol.6, no.4, pp.434-442, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Mental Toughness Situations of Athletes Interested in Team and Individual Sports

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.55-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BASKETBOL HAKEMLERİNİN YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.5, no.26, pp.2662-2668, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.55-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the effect of Capoeira on socialization in terms of some variables

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, vol.3, no.4, pp.206-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ LEVEL OF INTEREST TOWARDS READING, IN TERMS OF GENDER VARIABLE

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.6, no.3, pp.16-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Capoeira’nın Sosyalleşmeye Etkisinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTSEXERCISE TRAINING SCIENCES, vol.3, no.4, pp.206-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies., vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

EXAMINATION OF COLLEAGUE, SCHOOL ADMINISTRATION AND JOB SATISFACTION RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.5, no.4, pp.33-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk Oyunları Branşına Katılan Sporcuların Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.288-297, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ASPECT OF MOBBING BEHAVIORS INCURRED ON THE STAFF WORKING AT THE DIRECTORATES OF YOUTH CENTERS

Journal of Sports Research, vol.2, no.4, pp.110-121, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye de Üniversiteler Voleybol 2 Liginde Oynayan Öğrenci Sporcuların İletişim ve Performans Verimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.5, no.16, pp.88-107, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Mobbinge Uğrama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.14, pp.360-373, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞANLARIN MOBBİNGE UĞRAMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.14, pp.360-373, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aspect of Mobbıng Behavıors Incurred on the Staff Workıng At The Dırectorates of Youth Centers

Journal of Sports Research, vol.2, no.4, pp.110-121, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Survey on Mobbing Behaviors In Terms of Some Variables, Affecting the Personnel in the Directorates of Youth Centers in Turkey

International Journal of Sport Studies, vol.5, no.1, pp.24-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Bayan Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi Fırat Üniversitesi Örneği

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.4, no.11, pp.161-181, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Indoor Sports İncurred by Referee Mobbing Behavior Evaluation

Journal of Physical Education and Sport, vol.14, no.4, pp.626-631, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi

International Journal of Science Culture and Sport, no.1, pp.789-797, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Professional Social Support Levels That Physical Education Teachers Perceive in Educational İnstitutions in Turkey

Journal of Physical Education and Sport, vol.14, no.2, pp.285-292, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Survey on the Communication Skills that the College Students of School of Physical Education and Sports Perceived from the Teaching Staff

International Journal of Science Culture and Sport, vol.2, no.1, pp.54-67, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Surveying The Exposure Level of İntimidation Mobbing Behaviours of The Football Referees

Journal of Physical Education and Sport, vol.14, no.1, pp.120-126, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Halk Oyunlarına Katılan Bireylerin Halk Oyunlarına Başlama Sebeplerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.36-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk Oyunları Branşına Katılan Sporcuların Sosyo Ekonomik Profillerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.14-24, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Determining the Validity and the Reliability of the Mobbing Scale for the Football Referees

International Journal of Science Culture and Sport, vol.1, no.4, pp.47-58, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Job Satisfaction Levels of Folk Dance Trainers in Their Work Environments in Terms of Certain Variables Example of Mugla Province

Energy Education Science and Technology Part D: Social Political Economic and Cultural Research, vol.5, no.3, pp.107-116, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Risk Determination Level of Players of The Turkish Handball Super League in The Light of Demographic Variables

Advances in Environmental Biology, vol.7, no.5, pp.917-923, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Rekortmenlerinin Spor Sponsorluğu İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Malatya İli Örneği

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, vol.8, no.1, pp.35-46, 2013 (Other Refereed National Journals)

Analyzıng of Levels of Job Satısfactıon of Volleyball Classıfıcatıon Referees in The Terms of Some Parameters

Internatıonal Journal of Academıc Research, vol.4, no.3, pp.58-64, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Pesonelinin Çalışma Ortamında Maruz Kaldığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.38-50, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI SPOR DALLARININ ÖĞRENCİ SPORCULARININ SOSYALLEŞME DURUMLARINA KATKISININ SPOR YAPMA YILLARINA GÖRE İNCELENMESİ

4th International Eurasian Conference Sport Education and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019

YILDIRMA (MOBBİNG)

4th International Eurasian Conference Sport Education and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.459-473

FUTBOL SPORCULARININ SPOR YAPMA YILINA GÖRE ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Investigation of Contribution of Folklore Activities to Socialization Process of University Students

6. International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.487-496

Voleybol Hakemlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeylerin İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 19 - 22 October 2017

Türk Sporunda Parasız Alış Veriş Sistemi Barter

2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 19 - 22 October 2017

Antalya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelininİncelenmesi

Hestourex - World Health, Sport, Tourism Congress Exhibition, 6 - 09 April 2017

Takım ve Ferdi Sporlar ile İlgilenen Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi

Hestourex- World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017, pp.207

EXAMINATION OF COLLEAGUE SCHOOL ADMINISTRATION AND JOB SATISFACTION RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 18 - 20 November 2016

CAPOEİRA SPOR VE MÜZİĞİN AHENGİ

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 13 - 15 October 2016

Türk Sporunda Barter Sisteminin Kullanılabilirliği

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 13 - 15 October 2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Halk Oyunları Aktivitelerinin Etkisi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 13 - 15 October 2016

Capoeira Aktivitelerinin Sosyalleşmeye Yönelik Etkilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 April - 15 May 2016, pp.233 Creative Commons License

Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Yönünün Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 April - 15 May 2016, pp.86 Creative Commons License

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi

3in International Conference on Science Culture and Sport, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 May 2014

Beden Eğitimi ve Spor Ögretmenlerinin Okuma İlgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi

2in International Conference on Science Culture and Sport, 30 October - 01 November 2013

Türk Halk Oyunlarma Katılan Bireylerin Halk Oyunlarma Başlama Sebeplerinin Incelenmesi

2in International Conference on Science Culture and Sport, 30 October - 01 November 2013

Futbol Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirliginin Belirlenmesi

2in International Conference on Science Culture and Sport, 30 October - 01 November 2013

Parents Secondary School Students to the Views of Physical Education Course on Effect of Socialization

2.nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 31 May - 02 June 2012

Books & Book Chapters

Spor Bilimleri Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalıkları

in: Spor ve Bilim, Doç. Dr. Gökmen ÖZEN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.197-211, 2020 Creative Commons License