Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Ergenlerde Saldırganlığın Yeni Yüzü Siberzorbalık: Basında Çıkan Haberler Ve Yansımaları

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2019 Gençler Arasında Sosyal Medya Kullanımı ve Yanlızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2016 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 3