Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Career Exploration Outcome Expectations Scale- Turkish: Adaptation and Validation

Current Psychology, cilt.40, sa.4, ss.1507-1516, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Attaining Career Decision Self-Efficacy in Life: Roles of the Meaning in Life and the Life Satisfaction

CURRENT PSYCHOLOGY, cilt.38, sa.5, ss.1245-1252, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The career exploration outcome expectations scale- Turkish: Adaptation and validation

CURRENT PSYCHOLOGY, cilt.1, ss.1-11, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, cilt.28, sa.1, ss.102-117, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The new face of violence tendency:Cyber bullying perpetrators and their victims

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.59, ss.317-326, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.54, ss.555-559, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Perfectionalism in Predicting Career Decision Efficacy on Senior Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, sa.1, ss.238-250, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forgiveness, Locus of Control, and Perfectionism: A Mixed Method Study

International Journal of Progressive Education, cilt.17, sa.1, ss.210-231, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facebook Bağımlılığının Açıklanması: Ruh Sağlığı Sürekliliği ve Sürekli Umudun Rolü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.1799-1810, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Social Networking on the Divorce Process

Universal Journal of Psychology, cilt.6, sa.1, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ROLE OF PERFECTIONISM IN PREDICTING VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, sa.55, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol / Öz-Yönetim

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.7, sa.48, ss.145-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği (KAÖYÖ-T): Türkçeye uyarlama çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, sa.5, ss.1725-1728, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.43, sa.5, ss.11-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parental acceptance/involvement, self-esteem and academic achievement in university students: The role of hope as a mediator

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.3, sa.4, ss.37-48, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Internet addiction in relation to adult attachment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.129-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of problematic internet use and body mass index on university students

Eurasian Journal of Educational Research, sa.54, ss.135-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problematic Internet Use and Body Mass Index inUniversity Students

Eurasian Journal of Educational Research, sa.54, ss.135-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet addiction in relation to adult attechment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.129-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parental acceptance /involvement, self-esteem and academic achievement: The role of hope as a mediator

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.3, sa.4, ss.37-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-yeterliliğini Yordamada Umut ve Kontrol Odağının Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.97-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.295-318, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avm’lerde çalışan kadın satış danışmanlarının cinsel tacize ilişkin görüşleri

Cumhuriyet International Journal Of Education, cilt.1, sa.2, ss.67-81, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avm lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.1, sa.2, ss.67-81, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, sa.1, ss.53-59, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlilik ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.305-328, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.827-836, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet International Journal of Education

Avm’lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri, cilt.1, sa.2, ss.67-81, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cyber Bullying Cyber Victimization and Psychological Sympytoms A Study in Adolescents

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.41, sa.1, ss.53-59, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem

Procedia Social and Behavioral Sciences, sa.15, ss.3500-3505, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of the relationship between the ways adolescents use Facebook and self- esteem

Akademik Bakış, cilt.23, sa.1, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of the relationship between the ways adolescents use facebook and self-esteem

Akademik Bakış, cilt.1, sa.23, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Siber zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.21, ss.257-270, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Relationship Between Being Cyber bully/ Cyber victim and Social Perceptual Levels of Adolescents

International Journal of Human Science, cilt.7, sa.2, ss.1059-1067, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Observation of Peer Bullying in Turkish Primary Schools According to Different Variables

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.5, sa.4, ss.258-270, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basında Mobbing Olgusu ve Toplumdaki Yansımaları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.18, ss.11-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basında Facebook İstismarı ve Toplumdaki Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.9, ss.51-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The role of hope on children development and education: recommendations to parents and educators.

The Symposium of Children’s Needs, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2012, ss.98-109

“Determining the effects of sexual harassment cases on female sales consultants and their ways of coping"

The Symposium of Violence against Women and Children,, Ankara, Türkiye, 27 Mart - 28 Nisan 2012, ss.172-187

Ergenlerde Saldırganlığın Yeni Yüzü Siberzorbalık: Basında Çıkan Haberler Ve Yansımaları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Sosyal Medya Çocukların Gelişen İletişim Becerilerini Nasıl Etkiliyor? Youtube Çocuk Kanalları Örneği

XII Uuslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

The Predicting Of Being A Cybervictim In Adolescents: The Role Of Gender And Submissive Behaviors

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.451-459

Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

X.International Congress of Education Research, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.421-429

Dispositional Hope, Mental Health Continuum And Facebook Addiction In University Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3837-3838

“Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem”

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 03 Şubat 2018 - 07 Şubat 2011

Ortaokul ve Lise Öğrencisi Ergenlerde Depreme Bağlı Kayıp Sonrası Yas Süreci

9.International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.326

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKING ON THE DIVORCE PROCESS

8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 28 - 30 Nisan 2017

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma,, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.151

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.207

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.151

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.77

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Ergenlerde “Siber” Psikolojik Sağlamlık: Siber Zorbalar ve Onların Kurbanları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.395

Affetme, Kontrol Odağı ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Umut ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

10.Ulusal PDR Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.171

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz ŞAHİN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.333-358, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygudurmu Arttırma

Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Şahin M., Altun T., Editör, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.221-241, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygu Durumu Artırma

Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa Şahin & Taner Altun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.210-230, 2016

Karakter Gelişimi ve İyi Sporsal Davranış

Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, M.ŞAHİN & Z. KORUÇ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.125-168, 2015

Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz Şahin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.333-358, 2015