Prof. ŞEVKET TOPAL


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology

Metrics

Publication

66

Project

2

Thesis Advisory

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1967 yılında Giresun/Görele'de doğdu. 1987 yılında Eynesil İmam Hatip Lisesi'nden, 1992’de de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girmiş olduğu OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1995'de yüksek lisansını, 2000'de ise “İslam Hukukunda Zilyedlik” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1992'de Havza İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı.1993'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. 2007'de Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. 2009'da doçent, 2014'de ise Profesör oldu. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ndeki Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir.

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Undergraduate

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Doctorate

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

1987 - 1992

1987 - 1992

Undergraduate

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

İSLAM HUKUKUNDA ZİLYEDLİK

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1995

1995

Postgraduate

İSLAM HUKUKUNA GÖRE SATIM AKDİNDE MÜLKİYETİN İNTİKALİ

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticilerin Eğitimi

Measurement and Evaluation

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2010

2010

İleri Düzey Arapça Dil Eğitimi (Şam)

Foreign Language

Üniversite

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2007 - 2009

2007 - 2009

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1993 - 2007

1993 - 2007

Research Assistant

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2020 - 2023

2020 - 2023

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Dekanlık Örgütü

2020 - 2023

2020 - 2023

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Dekanlık Örgütü

2020 - 2023

2020 - 2023

Dean

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Dekanlık Örgütü

2020 - 2023

2020 - 2023

Fakülte Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Dekanlık Örgütü

2015 - 2023

2015 - 2023

University Executive Board Member

Recep Tayyip Erdogan University

2012 - 2023

2012 - 2023

Member of the Senate

Recep Tayyip Erdogan University

2016 - 2020

2016 - 2020

Dean

Recep Tayyip Erdogan University, Hukuk Fakültesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Director of The Institution

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014 - 2016

2014 - 2016

BAP Scientific Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011 - 2015

2011 - 2015

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2012 - 2014

2012 - 2014

Director of Vocational School

Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet

Non Academic Experience

1992 - 1993

1992 - 1993

öğretmen

National Education Directorate, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza İmam Hatip Lisesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I

Postgraduate

Postgraduate

Mukayeseli Eşya Hukuku

Doctorate

Doctorate

Mukayeseli Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Fıkıh Problemleri

Advising Theses

2013

2013

Postgraduate

Zekat verilecek yerler bağlamında "fi sebilillah"

TOPAL Ş.

H.Akbayrak(Student)

2013

2013

Postgraduate

İslam hukukunda öşür ve delilleri

TOPAL Ş.

A.Kişmir(Student)

2012

2012

Postgraduate

İslam yargılama hukukunda hâkim

TOPAL Ş.

B.Bektaş(Student)

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

İlahiyat Akademi

Academic Units - Training

Topal Ş.

Representation and Promotion Activities

Deprem Münasebetiyle Hatim ve Dua Programı (https://www.youtube.com/watch?v=hmpuo59zwuU)

Institutional Representation, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ahmet Erdoğan Camii, Rize, Turkey, Rize, 2023 - 2023

Articles Published in Other Journals

2019

2019

İslam Hukukunda Öşür ve Delilleri

TOPAL Ş., KİŞMİR A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi , vol.3, no.1, pp.5-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

İSLÂM HUKUKUNDA ÖŞÜR VE DELİLLER

TOPAL Ş., KİŞMİR A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi , vol.3, no.1, pp.5-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İslam Fıkhı'nda Güncelleme Mümkün mü?

TOPAL Ş.

Yörünge Dergisi , vol.., 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Uluslararası Tarihten Günümüze Mevlit Sempozyumu

TOPAL Ş.

İslam Coğrafyasında Mevlid-i Şerif, İstanbul, Turkey, 03 December 2022

2019

2019

İslam aile hukuku açısından velayet hakkı

TOPAL Ş.

Tüm Yönleriyle Velayet, Erzurum, Turkey, 1 - 02 November 2019

2017

2017

Kutlu Doğum Haftası "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu"

TOPAL Ş.

İSLAM HUKUKUNDA TOPLUM TEORİLERİ VE GÜVEN ANLAYIŞI (DAR’ÜL İSLAM, DAR’ÜL AHD VE DAR’ÜL HARB), Gaziantep, Turkey, 28 April 2017, pp.153-169

2019

2019

İslam Hukuk Düşüncesinde Adalet ve Liyakat

TOPAL Ş.

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol..

2018

2018

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiasına Fıkhî Bir Bakış

TOPAL Ş.

2. Uluslararası Güneysu sempozyumu, 19 - 21 October 2018, vol.1

2018

2018

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiasına Fıkhi Bir Bakış

TOPAL Ş.

Güneysu Sempozyumu II, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi, Rize, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol..

2015

2015

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

TOPAL Ş.

DİN VE ŞİDDETTarihi, Dini, Siyasi, Kültürel, Sosyo-Psikolojik BoyutlarıylaSempozyumu, Rize, Turkey, 23 - 25 October 2015, vol.1, pp.581-601

2003

2003

Velâyet ve Vesâyet Yetkisi Açısından İslâm Hukukunda Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakım ve Gözetimi

TOPAL Ş.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi Çocuk Sorunları ve İslâm Sempozyumu, Rize, Turkey, 30 September 2003, pp.310-322

2008

2008

İslam Hukukunda Yoksullar Lehine Kullanılabilecek Bazı Mali Kaynaklar

TOPAL Ş.

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 February 2008

2003

2003

Kadına Olumsuz Etkileri Açısından Yoksulluk Problemine İslâm Perspektifinden Sosyal ve Hukûkî Bir Bakış

TOPAL Ş.

Yoksulluk Sempozyumu (Ulusal), İstanbul, Turkey, 31 May 2003, vol.2, pp.378-388

Books & Book Chapters

2021

2021

Fıkıh Usulü (1-363. Maddeler: Kavramlar-Mahiyet-Gaye-Tarihçe-Kitap ve Sünnet Arasındaki Bazı Ortak Konular)

TOPAL Ş., YILDIRIM İ., Badır S.

in: Ömer Nasuhi Bilmen Fıkıh Usulü, Kemal Yıldız-Hüseyin Okur-İlyas Yıldırım, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.15-152, 2021

2019

2019

İhtilaf Edilen Şeri Deliller

TOPAL Ş.

in: Fıkıh Usûlü, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.283-323, 2019

2019

2019

İttifak Edilen Şer’i Deliller

ÇEKER O., KÖSE S., KAHRAMAN A., HAÇKALI A., KOŞUM A., GÜNAY H. M., et al.

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.171-221, 2019

2019

2019

sahabe kavli,şer’xxu men kablena,Örf,Medine Ehlinin Ameli,Sedd-i zerai

TOPAL Ş.

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.283-323, 2019

2017

2017

İslam Hukukunda İçerik Sorunları Serbest Müzâkereler

TOPAL Ş.

in: Kelâm İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas Çelebi, Mehmet Bulğen, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.468-478, 2017

2017

2017

Bir Fıkıh Tarihçisi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen

TOPAL Ş.

in: Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen, Nail Okuyucu, Ayhan Işık, Kamil Büyüker, Editor, Marmara Akademi Yayınları, İstanbul, pp.105-121, 2017

2017

2017

Şirketler Hukuku

TOPAL Ş.

in: İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.459-474, 2017

2016

2016

İlim/Bilim Geleneğimiz Bağlamında Üniversite

TOPAL Ş.

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet ÖnalNecmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.276-294, 2016 Creative Commons License

2016

2016

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

TOPAL Ş.

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Sosyo Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.581-600, 2016 Creative Commons License

2016

2016

İlim/Bilim Geleneğimiz Bağlamında Üniversite

TOPAL Ş.

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi, Ankara, pp.276-294, 2016

2016

2016

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

TOPAL Ş.

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Sosyo Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.581-600, 2016

2015

2015

İslâm hukuk düşüncesinde sedd-i zerâi

TOPAL Ş.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2015

2015

2015

Elmalılı M. Hamdi Yazır ile Aksekili Ahmed Hamdi Efendi'nin Seferilik Hükümlerine Dair Görüşlerinin "Ezmanın Tagayyuru ile Ahkamın Tagayyuru İnkar Olunamaz" Fıkıh Kaidesi Çerçevesinde Analizi "

TOPAL Ş.

in: Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Ahmet Ögke, Rıfat Atay, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.289-311, 2015

2015

2015

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Dönemi Sonrası Kurulan İmam Hatip Liseleri Medreselerin Devamı Sayılabilir mi?

TOPAL Ş.

in: 100. yılında imam hatip liseleri sempozyumu, Recep Kaymakcan, Nuri Tınaz, Z. Şeyma Altın, Mahmut Zengin, Ahmet Yasin Okudan, Hulusi Yiğit, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.747-759, 2015

2015

2015

Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhi Mülahazalar

TOPAL Ş.

in: Yunus'un Çağrısı, mustafa çöpoğlu, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Osmanlı Başkanlığı Kültür Yayınları, Ordu, pp.78-94, 2015

2015

2015

Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhî Eleştiriler

TOPAL Ş.

in: Yunus un Çağrısı, Mustafa Çöpoğlu, Editor, Ordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Ordu, pp.78-94, 2015

2015

2015

Temizlik (İkinci Bölüm)

TOPAL Ş.

in: İslam İbadet Esaslaeı, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.51-70, 2015

2014

2014

Kur'an ve Sünneti Anlamanın Temel İlkeleri

TOPAL Ş.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Giresun’da Klasik Mimarinin Dirilişi ve Dinî Hayat,

TOPAL Ş.

in: Geçmişten Günümüze Giresun da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu I 25 27 Ekim 2013, Mehmet Fatsa, Editor, Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-2, Giresun, pp.517-523, 2013

2012

2012

25. Fasıl (Muhayyerlikler)

TOPAL Ş.

in: Camiu l Fusuleyn Yargılama Usulüne Dair, Hacı Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, pp.548-612, 2012

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

TDV İslam Ansiklopedisi

TOPAL Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, pp.417-420, 2020

2010

2010

DİA İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TOPAL Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.274-276, 2010

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

November 2022

November 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

October 2022

October 2022

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

AMASYA THEOLOGY JOURNAL

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Diyanet İlmi Dergi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI (ÇÜİFD)

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD)

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

30 November 2022 - 04 December 2022

30 November 2022 - 04 December 2022

7. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri

Session Moderator

İstanbul-Turkey

14 September 2021 - 15 September 2021

14 September 2021 - 15 September 2021

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - XIISustainable Development

Session Moderator

Ankara-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

19 October 2019 - 20 October 2019

19 October 2019 - 20 October 2019

Güneysu Sempozyumu - II

Panelists

Rize-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

I. Uluslararası Adalet Kongresi

Attendee

Rize-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Uluslararası Güneysu Sempozyumu II, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

20 October 2017 - 22 October 2017

20 October 2017 - 22 October 2017

Güneysu Sempozyumu - I

Session Moderator

Rize-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları konulu sekizinci Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı

Attendee

Bayburt-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

14 May 2015 - 15 May 2015

14 May 2015 - 15 May 2015

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre Sempozyumu

Panelists

Ordu-Turkey

02 May 2015 - 03 May 2015

02 May 2015 - 03 May 2015

Sosyal Değişim ve Fıkhi Meseleler

Attendee

Rize-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

03 September 2014 - 04 September 2014

03 September 2014 - 04 September 2014

Mühendislik Mimarlık Şehircilik Türk Dünyası Kurultayı

Audience

Bishkek-Kyrgyzstan

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim sempozyumu

Attendee

Bayburt-Turkey

23 November 2013 - 24 November 2013

23 November 2013 - 24 November 2013

Kuruluşunun 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Geçmişten Günümüze Giresun'da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I

Attendee

Giresun-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Bir Fikir Hareketinin 100 Yılı Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumları-4

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu

Attendee

Sivas-Turkey

01 February 2008 - 01 February 2008

01 February 2008 - 01 February 2008

Uluslararası Yoksulluk SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

Yoksulluk SempozyumuSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2014 - 2014

2014 - 2014

Mevlana Değişim Programı Ders Verme Hareketliliği

University

2005 - 2005

2005 - 2005

Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı Programı

Other Government Agencies

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Recep Tayyip Erdogan University

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2022

March 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

September-2021

September 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

January-2021

January 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2019

October 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2018

October 2018

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

April-2018

April 2018

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

April-2016

April 2016

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2014

October 2014

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi