Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Tarihten Günümüze Mevlit Sempozyumu

İslam Coğrafyasında Mevlid-i Şerif, İstanbul, Turkey, 03 December 2022

İslam aile hukuku açısından velayet hakkı

Tüm Yönleriyle Velayet, Erzurum, Turkey, 1 - 02 November 2019

Kutlu Doğum Haftası "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu"

İSLAM HUKUKUNDA TOPLUM TEORİLERİ VE GÜVEN ANLAYIŞI (DAR’ÜL İSLAM, DAR’ÜL AHD VE DAR’ÜL HARB), Gaziantep, Turkey, 28 April 2017, pp.153-169

İslam Hukuk Düşüncesinde Adalet ve Liyakat

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol..

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiasına Fıkhî Bir Bakış

2. Uluslararası Güneysu sempozyumu, 19 - 21 October 2018, vol.1

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiasına Fıkhi Bir Bakış

Güneysu Sempozyumu II, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi, Rize, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol..

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

DİN VE ŞİDDETTarihi, Dini, Siyasi, Kültürel, Sosyo-Psikolojik BoyutlarıylaSempozyumu, Rize, Turkey, 23 - 25 October 2015, vol.1, pp.581-601

Velâyet ve Vesâyet Yetkisi Açısından İslâm Hukukunda Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakım ve Gözetimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi Çocuk Sorunları ve İslâm Sempozyumu, Rize, Turkey, 30 September 2003, pp.310-322

İslam Hukukunda Yoksullar Lehine Kullanılabilecek Bazı Mali Kaynaklar

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 February 2008

Books & Book Chapters

Fıkıh Usulü (1-363. Maddeler: Kavramlar-Mahiyet-Gaye-Tarihçe-Kitap ve Sünnet Arasındaki Bazı Ortak Konular)

in: Ömer Nasuhi Bilmen Fıkıh Usulü, Kemal Yıldız-Hüseyin Okur-İlyas Yıldırım, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.15-152, 2021

İhtilaf Edilen Şeri Deliller

in: Fıkıh Usûlü, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.283-323, 2019

İttifak Edilen Şer’i Deliller

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.171-221, 2019

sahabe kavli,şer’xxu men kablena,Örf,Medine Ehlinin Ameli,Sedd-i zerai

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.283-323, 2019

İslam Hukukunda İçerik Sorunları Serbest Müzâkereler

in: Kelâm İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas Çelebi, Mehmet Bulğen, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.468-478, 2017

Bir Fıkıh Tarihçisi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen

in: Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen, Nail Okuyucu, Ayhan Işık, Kamil Büyüker, Editor, Marmara Akademi Yayınları, İstanbul, pp.105-121, 2017

Şirketler Hukuku

in: İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.459-474, 2017

İlim/Bilim Geleneğimiz Bağlamında Üniversite

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet ÖnalNecmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.276-294, 2016 Creative Commons License

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Sosyo Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.581-600, 2016 Creative Commons License

İlim/Bilim Geleneğimiz Bağlamında Üniversite

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu / Vefa Taşdelen / Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi, Ankara, pp.276-294, 2016

İslam Ceza Hukukunda Suça Uygulanan Had, Kısas, Tazir vb. Müeyyideler Şiddet Olarak Algılanabilir mi?

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Sosyo Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.581-600, 2016

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Dönemi Sonrası Kurulan İmam Hatip Liseleri Medreselerin Devamı Sayılabilir mi?

in: 100. yılında imam hatip liseleri sempozyumu, Recep Kaymakcan, Nuri Tınaz, Z. Şeyma Altın, Mahmut Zengin, Ahmet Yasin Okudan, Hulusi Yiğit, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.747-759, 2015

Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhi Mülahazalar

in: Yunus'un Çağrısı, mustafa çöpoğlu, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Osmanlı Başkanlığı Kültür Yayınları, Ordu, pp.78-94, 2015

Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhî Eleştiriler

in: Yunus un Çağrısı, Mustafa Çöpoğlu, Editor, Ordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Ordu, pp.78-94, 2015

Temizlik (İkinci Bölüm)

in: İslam İbadet Esaslaeı, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.51-70, 2015

Giresun’da Klasik Mimarinin Dirilişi ve Dinî Hayat,

in: Geçmişten Günümüze Giresun da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu I 25 27 Ekim 2013, Mehmet Fatsa, Editor, Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-2, Giresun, pp.517-523, 2013

25. Fasıl (Muhayyerlikler)

in: Camiu l Fusuleyn Yargılama Usulüne Dair, Hacı Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, pp.548-612, 2012

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, pp.417-420, 2020

DİA İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.274-276, 2010