Scientific Activities

Jury Memberships

  • November 2016 Expertise In Medicine

    KTÜ TIP FAKÜLTESİ

    DR. ADEM ARSLANIN TEZ DEĞERLENDİRME SINAVI

Scientific Refereeing

  • December 2016 BEZMİALEM SCİENCE

    National Scientific Refreed Journal