Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması

Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği”, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2013, pp.407-428

Atlantik Salmonu (Salmo salar)’nun Üreme Özelliklerinin Analizi

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 1998, pp.401-406

Books & Book Chapters