Education Information

Education Information

  • 2004 - 2009 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Radyoloji Kliniği, Turkey

  • 1996 - 2003 Undergraduate

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations