Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Üst solunum Yolları Radyolojisi

 • Undergraduate Solunum Sistemi Radyolojisi

 • Doctorate MEDİASTİNAL KİSTİK LEZYONLAR

 • Undergraduate Dolaşım sistemi radyolojisi

 • Doctorate DUAL BT FİZİĞİ VE KULLANIM ALANLARI

 • Doctorate KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME PRENSİPLERİ

 • Doctorate OLGULARLA AKCİĞER GRAFİSİ

 • Doctorate DUAL ENERJİLİ KORONER BT ANJİYOGRAFİ PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI

 • Doctorate TEK AKCİĞER NODULU

 • Doctorate AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİ SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Doctorate AKCİĞER KANSERLERİNDE TEAVİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME