Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖÇK Alanı Finike Deniz Altı Dağlarında Mikro-Meso-Makro Çöp Kirliliği

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022

Türk Denizlerinde Mikroplastik Kirliliği

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022

Marmara Denizi'nde Mikroplastik Kirliliği

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2022

An Overview of the Newly Published Book by TUDAV: Marine Litter in the BlackSea

TUDAV Regional Conference on the Occasion of the 24th Black Ses Action Day, 31 October 2020

Güneydoğu Karadeniz'de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu

2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.189-192

Microplastic Ingestion by Calanoid Copepods in theSE Black Sea

MICRO 2018, Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, Lanzarote, Spain, 19 - 23 November 2018 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz'de Noctilucoid Dinoflagellat Dinamiği

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-

Güneydoğu Karadeniz'de Nehirlerin Sentetik Fiber Girdisinin Araştırılması

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-

Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.98 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz’de Noctiluca scintillans dinamiği ve mesozooplanktona katkısı

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.-

Changes of Soft Bottom Macrozoobenthic Diversity with Depth in the Southeastern Black Sea

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minks, Belarus, 5 - 08 July 2017, vol.-, pp.511

FEEDING ECOLOGY OF Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) IN THE SOUTH EASTERN BLACK SEA

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.-

Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived from In-Situ Pigment Data along the South-Eastern Black Sea

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.-

Spatio-Temporal Changes in Size-Fractioned Primary Production within Photic Zone: South-Eastern Black Sea

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS’16), Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.12

Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.-, pp.54-55 Sustainable Development

Doğu Karadeniz (Samsun-Hopa) Kıyılarında Bentik Ekolojik Kalite

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.-, pp.355

Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea

MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, Spain, 25 - 27 May 2016 Sustainable Development

Grazing by microzooplankton in the South Eastern Black Sea

ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium, Bergen, Norway, 9 - 13 May 2016

Occurrence of acanthochitona crinite (Pennant, 1777) (Mollusca: Polyplacophora) from the Black Sea Coast of Turkey

MACODESU, 2015. Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, vol.-, pp.104-0

*Soft-Bottom Macro-Zoobenthic Diversity of the South Eastern Black Sea (Samsun) in Spring

MACODESU 2015,Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.212

Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu

18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.-

Nano and microzooplankton grazing on heterotrophic bacteria in the South Eastern Black Sea

ICES Annual Science Conference, Reykjavik, Iceland, 23 - 27 September 2013, vol.-, pp.121-0

Türkiye’nin Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları Sert Zemin Isopoda (Crustacea) Faunası

17. Ulusal Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, vol.-, pp.232-233

Güneydoğu Karadeniz Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, vol.-, pp.106-0

Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Birincil Üretim-Fitoplankton Etkileşimi ve Ekolojik Etkileri

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, vol.-, pp.66-0

Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea

Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea, Odessa, Ukraine, 1 - 04 November 2011, vol.-, pp.176-0

Vertical Variation of Nutrient Content in the Trabzon Coast (South-eastern Black Sea) during the Fall of 2009

International Conference on Fishery and Aquaculture, Galati, Romania, 26 - 28 May 2010, vol.-, pp.96-0

Güneydoğu Karadeniz kıyısal ekosistemi poliket faunası

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2010

Türkiye nin Doğu Karadeniz kıyıları Cystoseira barbata fasiesinin omurgasız faunası

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi (Makale olarak yayımlandı), Turkey, 27 April - 01 May 2010

Nesli tükenme tehlikesi altındaki tür: Eudontomyzon lanceolata (Kux& Steiner, 1972)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010, vol.2, pp.633-637 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İklim Değişikliği ve Plastik Kirliliği

in: İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri , Barış Salihoğlu,Bayram Öztürk, Editor, Türk Deniz Araştırmaları vakfı , İstanbul, pp.256-266, 2021 Sustainable Development

Presence of microplastics in zooplankton and plantivorous fish in the Southeastern Black Sea

in: MARINE LITTER IN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editor, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.314-325, 2020

Microbial biofilm on plastics in the Southeastern Black Sea

in: Marine Litter in the Black Sea, Ülgen AYTAN, Maria POGOJEVA, Anna SIMEONOVA, Editor, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.271-289, 2020

Microplastics in bivalves in the Southern Black Sea

in: Marine Litter in the Black Sea, Ülgen AYTAN Maria POGOJEVA Anna SIMEONOVA, Editor, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.306-316, 2020

Microplastic pollution along the Southeastern Black Sea

in: MARINE LITTERIN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editor, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.192-207, 2020

Carbon Flow Within Planktonic Food Web

in: BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF, Sezgin M., Bat L., Ürkmez D., Arıcı E., Öztürk B., Editor, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.132-147, 2017

Plankton İzleme Kılavuzu

in: Deniz İzleme Kılavuzları, Çolpan Polat Bekem , Editor, Tübitak Mam, Ankara, 2017

Deniz Çöpleri Kılavuzu

in: Deniz İzleme Kılavuzları, Çolpan Polat Bekem , Editor, Tübitak Mam, Ankara, 2017