Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perineal Abse kültürü ve kan kültüründe üreyen Zygosaccharomyces: İnsanlarda yeni patojen mi?

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

HIV Pozitif Hastalarda COVİD-19 Aşılanma Durumu ve COVİD-19 Hastalık Seyrinin incelenmesi

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022 Sustainable Development

Entereokokal Endokarditte Nadir Etken: Enterococcus Durans

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

Kliniğimizde Takipli Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastalarımızda Aşılanma Durumunun Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.87 Sustainable Development

Bir Diyabetik Ayak Yarası Tedavisinde İntralezyoner Epidermal Büyüme Faktörü Uygulaması Deneyimi: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.157 Sustainable Development

Lenfadenit Etiyolojisinde Unutulanlar: Kedi Tırmığı Hastalığı

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.135

Akut Respiratuvar Distres Sendromu ile Seyreden Leptospirozis Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.120

Son Üç Yılda Artvin, Rize ve Trabzon İllerinden Hastanemize Başvuran Hantavirüs Olguları.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.141

Türkiye Sınır İllerinde, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Hastalarında Hepatit ve Treponema pallidum Enfeksiyonlarının Prevalansı

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.204 Sustainable Development

Tedavi Almış Kemik Tüberkülozu Olan Hastada Tüberküloz Lenfadenit

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.601 Sustainable Development