Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Fear of Covid-19: Associations with Trait Anxiety and Life Satisfaction

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.15, no.6, pp.1658-1665, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Algılanan Etkinlik Fayda Ölçeği Ebeveyn Formu\u2019nun Türkçe\u2019ye Uyarlama Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, pp.4624-4641, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.419-438, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (18 Madde)’xxnun Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.18, no.3, pp.136-145, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bilinçli Farkındalığın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Boş Zamanda Can Sıkıntısının Aracılık Rolü

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.49-61, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF GOALBALL SPORTSMEN’xxS HUMOR ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

International Refereed Academic Journal of Sports, vol.0, no.29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Sportif Kendine Güven ve Sporcu Kimlikleri Arasındaki İlişki

Spor Eğitim Dergisi, vol.2, no.3, pp.26-35, 2018 (Other Refereed National Journals)

How to Be a Serious Leisure Participant? (A Case Study)

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.9, pp.146-151, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

The relationship between humor styles and five factor personality traits of physical education and sports students

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.8, pp.1811-1818, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Impact of Pre-Competition Estimated Results for Elite Archers on Performance According to Achievement Goal Theory

WORLD JOURNAL OF EDUCATION, vol.8, no.4, pp.146-158, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investıgatıng The Relatıonshıp Between Football Coaches’humor Styles And Theır Perceıved Stress Levels

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.24-33, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURKISH ADAPTATION OF STUDY-LEISURE CONFLICT SCALE, ITS VALIDITY AND RELIABILITY

European Journal of Education Studies, vol.4, no.3, pp.31-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

IMPACT OF SPORTS AGE AND SPENT TIME WITH COACH ON COACH’S COMMUNICATION LEVELS

Sport and Society Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport, vol.17, pp.10-13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Leadership Characteristics of Football Coaches

Sport and Society Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports, vol.17, pp.3-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA GÜNCEL SORUNLARIN İNCELENMESİ

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.9, pp.186-201, 2016 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Taekwondo Referees and Trainers Level of Task Personality and Aggressiveness

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.17, pp.270, 2016 (Other Refereed National Journals)

Environmental Sustainability for Future Generations A Comparison of 2020 s Candidate Cities

Anthropologist, vol.24, no.2, pp.652-656, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Investigation of Taekwondo Referee s and Trainers Level of Ego Personality and Aggressiveness According to Gender Factor

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.17, pp.156, 2016 (Other Refereed National Journals)

Examination of sports consumption behaviors ofFootball spectators in terms of success and failure criteria

International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, vol.15, no.3, pp.9-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

A comparison of environmental values the effect of outdoor recreation

International Journal of Sport Studies, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİZİKSEL AKTİVİTEDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DUYGULARIN DÜZENLENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNDE GELECEK YILLARDAKİ MUHTEMEL DEĞİŞİMLER

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

Serbest Zaman Engelleri ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi: Büro Çalışanları Örneği

2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.92-97

REKREASYONEL AMAÇLI KAYAK YAPAN BİREYLERDE SERBEST ZAMAN DOYUMU VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Paternalist Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018

GoalBall Sporcularının İletişim Düzeylerinin Fark lı Değişkenlere Göre İncelenmesi

3rdInternational Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018

TÜRKİYE’DE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SENDİKALAŞMA ALGILARI

2ND ACADEMIC SPORTS RESEARCH CONGRESS, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018

Nasıl Ciddi Boş Zaman Katılımcısı Olunur? (Örnek Olay Analizi)

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018

Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Motor Proficiency and Physical Self-Perception of 10-14 Years Old Children

IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, 13 - 15 April 2018

Ciddi Boş Zaman Perspektifine Göre Gönüllülük: Gençlik Liderleri Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, 5 - 08 April 2018

Investigation of Personality Traits to Serious Leisure Participant’s in School of Physical Education and Sports

19th International Conference on Sport Science and Individual Sports, Amsterdam, Netherlands, 04 December 2017 - 05 January 2018

Spor Bilimleri Fakültesi İle Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.287-288

Futbol Taraftarlarının İletişim Becerileri İle Öfke Tarzları Arasındaki İlişki

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Amatör Futbolcuların Etkili İletişim Düzeylerinin İncelenmesi

10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 10 - 12 May 2017

LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF FOOTBALL COACHES

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

IMPACT OF SPORTS AGE ANDSPEND TIME WITHCOACH ONCOACH S COMMUNICATION LEVELS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

Turkish Adaptation of Study Leisure Conflict Scale Its Validity and Reliability

14. Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Türkiye deki Spor Şuraları Kararları ve Uygulamaları

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi., TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Taekwondo Antrenörlerinin Kademelerine Göre Çatışma Yönetimi Düzeylerinin İncelenmesi

5. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

The Relationship Between Paternalistic Leadership and Organizational Citizenship Behaviors Among Employees working in Ministry of Youth and Sports

3rd International Conference Management, Accounting, Banking, Economics and Business Research, Phuket, Thailand, 3 - 04 March 2016 Sustainable Development

The Relationship Between Paternalistic Leadership And Organizational Justice Among Employees Working In Ministry Of Youth And Sports

3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, ROMA, Italy, 26 - 28 November 2015 Sustainable Development

Identifying the Reasons of Students Choosing the Recreation Department and Expectations From the Department

3rd International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism, Tokyo, Japan, 22 - 24 July 2015

The Examinations of the university students communications skills and life satisfaction in terms of their sports

3rd International Conference on Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism, Tokyo, Japan, 22 - 24 July 2015

Investigation of Attitude Towards Cheating Among University Students

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Books & Book Chapters

Antik Stadyumlardan, Modern Stadyumlara Spor Tesislerinin Ergonomik Gelişimi

in: SPORDA ERGONOMİ, SEYDİ KARAKUŞ, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.37-58, 2020

Spor Tesislerinin Planlanmasında Ergonomi

in: SPORDA ERGONOMİ, SEYDİ KARAKUŞ, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.37-58, 2020

Rekreasyon Araştırmalarının Son Yıllardaki Gelişimi veGelecekte Evrileceği Muhtemel Nokta

in: BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRMEDE GÜNCEL KONULAR, UTKU IŞIK, ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, 2019

Ciddi Boş Zaman Perspektifi

in: BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRMEDE GÜNCEL KONULAR, UTKU IŞIK, ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, 2019

Sporda Yüz İfadeleri İle Duyguların Değerlendirilmesi

in: Spor Psikolojisinde Yeni Yaklaşımlar, Nihal Dal, Editor, Akademisyen Yayınevi, 2019

Goalball Sporcularının Zihinsel DayanıklılıklarınınFarklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.

in: SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR - 4, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM, Dr.Öğr.Üyesi Davut ATILGAN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, 2019

Ciddi Serbest Zaman Perspektifi.

in: Serbest Zaman Fikri Temel İlkeler, , Editor, Spor Yayınevi ve Kitapevi, 2016