Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2014 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2008 Research Assistant

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2016 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2016 - 2019 Deputy Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2014 Fakülte Kurulu Üyesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Courses

 • Doctorate Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Populasyon Genetiği

 • Undergraduate Ecology

 • Postgraduate Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler

 • Doctorate Conservation Genetics

 • Postgraduate Biyoinformatik Analizler

 • Undergraduate Genetics-I

 • Undergraduate Biyoinformatik

 • Doctorate Moleküler Sistematik

 • Postgraduate Phylogenetic Systematics

 • Postgraduate Genomic Bioinformatics

 • Postgraduate Zoocoğrafya

 • Doctorate Filocoğrafya

 • Postgraduate Moleküler Genetik Tekniklere Giriş

 • Undergraduate DNA Belirteç Teknolojileri

 • Doctorate Mitokondriyal Evrim

 • Doctorate Evolutionary Ecology

 • Undergraduate Populasyon Genetiği

 • Undergraduate Balık Sistematiği

 • Undergraduate General Biology