Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Keller Graduate School of Management of Devry University, Master Degree Of Business Admınıstratıon, United States Of America

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Politik tüketici davranışlarının belirleyicileri üzerine bir araştırma Sustainable Development

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English