Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.586-599, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Müziğinin Marka Bilinirliği ve Satın Alma Niyetine Etkisi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.136-155, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Boykot Davranışının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.78, ss.660-687, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağaza Kişiliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.8, sa.5, ss.4273-4299, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Anneler Gününde Hediye Satın Alma Davranışlarının Sebepli Davranış Teorisi Bağlamında İncelenmesi

Sosyal Bilimler Ekev Akdemi Dergisi, sa.76, ss.37-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Materyalizm - Moda Giyim İlgilenimi - Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.45-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN POLİTİK TÜKETİME KATILIM

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.5, sa.9, ss.62-73, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, cilt.1, sa.2, ss.141-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE POLITICS OF PURCHASING: ETHICAL CONSUMERISM IN TURKEY

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethic and Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2016, ss.72-80

MATERYALİZM VE PLANSIZ SATINA ALMA DAVRANIŞINDA MODA GİYİM İLGİLENİMİNİN ARACILIK ROLÜ

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.89-98

Kitap & Kitap Bölümleri

Circular Economy from the Point of Consumption Relations: Consumer’s Role in Maintaning Circular Process

Contemporary Issues in Social Science Vol: 106, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Editör, Emerald Publishing Limited, Bingley, Bingley, ss.67-79, 2021

Dijital Çağda Politik Tüketicilik: Çevreci Yaklaşım Üzerine Bir Uygulama

Etik Pazarlama Dijital Çağın Getirdikleri, Dr. Emre Yıldırım, Editör, Gazi Kitabevi, ss.71-92, 2020

Pazarlama Alanında Yetenek 4.0

Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0, Senem Nart, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., ss.69-88, 2020

Changes in Consumer Behavior After the Covid-19 Pandemic

Inferences from The Covid- 19 Pandemic: A Multidisciplinary Research, Muhammed Ali Yetgin,Osman Kurter,Volkan Temizkan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.137-151, 2020

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.53-100, 2019

The Politics of Purchasing: Ethical Consumerism in Turkey

Ethics, Social Responsibility and Sustainability in Marketing, Ipek Altinbasak-Farina ve Sebnem Burnaz, Editör, Springer, Gateway East, ss.3-18, 2019

Tüketici Olarak Gücümüzden Ne Kadar Haberdarız? Bilinçli Tüketim ve Tüketici Aktivizmi

Tüketimin 1001 Hali, Altunışık, Remzi, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., ss.239-256, 2019