Assoc. Prof. ABDULLAH AYGÜN


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı


Research Areas: Quranic Commentary

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

12

Open Access

3

Education Information

2004 - 2008

2004 - 2008

Doctorate

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Kur’an’a Göre Ümmet-i Muhammed’in Özellikleri

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

2002

2002

Postgraduate

Ebu’l-Muzaffer es-Sem’ânî ve Tefsirdeki Metodu

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu

Research Areas

Quranic Commentary

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi

2017 - Continues

2017 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2021 - 2024

2021 - 2024

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi

2021 - 2024

2021 - 2024

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2013 - 2017

2013 - 2017

Head of Department

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2013 - 2017

2013 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences

Non Academic Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

İLÇE MÜFTÜSÜ

Other Public Institution, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DİN HİZMETLERİ

2002 - 2012

2002 - 2012

MURAKIP

Other Public Institution, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, TAŞRA TEŞKİLATI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

Doctorate

Doctorate

KUR'AN SEMANTİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN İLİMLERİ

Doctorate

Doctorate

KUR'AN'I ANLAMADA YÖNTEM SORUNU

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR-I

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR TARİHİ KAYNAKLARI

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR USULÜ

Undergraduate

Undergraduate

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR III

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİRDE METODOLOJİ SORUNLARI

Doctorate

Doctorate

TEFSİR KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

MODERN DÖNEM TEFSİR ÇALIŞMALARI

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR EKOLLERİ

Doctorate

Doctorate

ORYANTALİZM ve KUR'AN

Postgraduate

Postgraduate

YAZMA ESERLER TERMİNOLOJİSİ

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

BİKAİ'NİN NAZMÜ'D-DÜRER ADLI TEFSİRİNDE KUR'AN İLİMLERİ

Aygün A. (Advisor)

A.YAŞAR(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Süleyman Ateş'in Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri Adlı Eserinde Tenkit

Aygün A. (Advisor)

R.GÜR(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ebû Hayyan ve İzzet Derveze’nin Tefsir Metotlarının Mukayesesi

Aygün A. (Advisor)

B.ATABAŞ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

TEFSİRDE ANAKRONİZM

Aygün A. (Advisor)

H.YILDIRIM(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

KUR'AN'DA F-S-L KÖKÜNÜN SEMANTİK İNCELEMESİ

Aygün A. (Advisor)

N.OTABAŞI(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

MATURİDİNİN TEVİLATÜ'L-KUR'AN'INDA KEVNİ AYETLER

Aygün A. (Advisor)

A.GAZİ(Student)

2023

2023

Postgraduate

İbnü’l-Muzaffer er-Râzî ve Tefsir Metodu

Aygün A. (Advisor)

A.TAŞBAŞI(Student)

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Tefsir Çalışmalarında Oryantalist Etki

Aygün A.

İdrak Dini Araştırmalar Dergisi , vol.3, no.1, pp.21-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Kıblemizin Anlamı Nedir

AYGÜN A.

RİBAT , no.449, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

İçimizden Geçenlerden Sorumlu Değil Miyiz?

AYGÜN A.

RİBAT , no.489, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İslam’ın ve Ümmetin Şiarı Ezan

AYGÜN A.

DİYANET AYLIK DERGİ , no.325, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Geçmişin ve Geleceğin Mihenk Taşı Olmak

AYGÜN A.

ALTINOLUK , no.382, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Dünyayı Sırtına Almaya Çalışma Taşıyamazsın

AYGÜN A.

ALTINOLUK , no.378, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Hutbe Sonlarından Okunan Ayetin Meali Üzerine

AYGÜN A.

RİBAT , no.409, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Kur an Perspektifinden Ümmet Kardeşliği

AYGÜN A.

Diyanet İlmi Dergi , vol.52, no.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi

AYGÜN A.

USÛL , vol.21, no.21, pp.39-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Tefsirlerin Rivayet ve Dirayet Ayrımının Sorunları

AYGÜN A.

GİFAD , vol.4, no.8, pp.140-160, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Hz Muhammed s a s Bütün İnsanlığa Hitap Eden Son Peygamber

AYGÜN A.

Diyanet İlmi Dergi , vol.47, no.1, pp.7-18, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İslam Ansiklopedisine Göre Tâbiîn Dönemi Müfessirleri Ve Özellikleri

AYGÜN A.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), 7 - 09 November 2019, pp.945-963

2018

2018

Değerler Eğitimi Açısından Erken Dönem Mekkî Ayetve Surelerin Önemi

AYGÜN A.

Güneysu Sempozyumu II, 19 - 21 October 2018, pp.178-200

Books & Book Chapters

2023

2023

Modern Dönem Tefsir Faaliyetleri

Aygün A.

in: TEFSİR TARİHİ, Mehmet Çiçek-Sema Çelem, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.311-337, 2023

2021

2021

HUNEYN GAZVESİ

Aygün A.

in: HAYAT REHBERİ KUR'ÂN -KONULU TEFSİR-, Mehmet Paçacı ve diğerleri, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.428-439, 2021

Episodes in the Encyclopedia

2009

2009

"Sem'ânî, Ebu'l-Muzaffer"

Aygün A.

Tdv, pp.463-464, 2009

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

August 2023

August 2023

TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TADER)

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER)

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Din ve Bilim (Muş Alparslan Ünv. İslami İlimler Fak. Dergisi)

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

10 June 2021 - 11 June 2021

10 June 2021 - 11 June 2021

ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU I

Attendee

Bayburt-Turkey

07 November 2019 - 09 November 2019

07 November 2019 - 09 November 2019

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Attendee

Gümüşhane-Turkey

02 May 2019 - 04 May 2019

02 May 2019 - 04 May 2019

I. ULUSLARARASI ADALET KONGRESİ

Attendee

Rize-Turkey

19 October 2018 - 21 October 2018

19 October 2018 - 21 October 2018

GÜNEYSU SEMPOZYUMU-II

Attendee

Rize-Turkey

Invited Talks

February 2021

February 2021

İlim ve Hikmet

Conference

Televizyon Proğramı (Çay Tv)-Turkey

July 2016

July 2016

İftara Doğru

Conference

Televizyon Proğramı (Altaş Tv)-Turkey

June 2015

June 2015

İlahi Muhabbet

Conference

Televizyon Proğramı (Kanal 28)-Turkey

April 2015

April 2015

Akademik Bakış

Conference

Televizyon Proğramı (Kanal 28)-Turkey

June 2013

June 2013

İlahi Vahyin Sesi

Conference

Televizyon Proğramı (Kardelen Tv)-Turkey

September 2012

September 2012

İslam ve İnsan

Conference

Televizyon Proğramı (SRT Tv)-Turkey

February 2012

February 2012

İslam ve İnsan

Conference

Televizyon Proğramı (SRT Tv)-Turkey

Jury Memberships

February-2024

February 2024

Doctorate

Doctorate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

February-2024

February 2024

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

March-2022

March 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

February-2022

February 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctorate

Doctorate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

November-2019

November 2019

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

October-2019

October 2019

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2019

June 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2018

December 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi