Asst. Prof.

ABDULLAH AYGÜN


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Education Information

2004 - 2008

2004 - 2008

Doctorate

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Kur’an’a Göre Ümmet-i Muhammed’in Özellikleri

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

2002

2002

Postgraduate

Ebu’l-Muzaffer es-Sem’ânî ve Tefsirdeki Metodu

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu

Research Areas

Quranic Commentary

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2013 - 2017

2013 - 2017

Head of Department

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2013 - 2017

2013 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Giresun University, Faculty Of Islamıc Scıences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR USULÜ

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN İLİMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR TARİHİ KAYNAKLARI

Postgraduate

Postgraduate

MODERN DÖNEM TEFSİR ÇALIŞMALARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR USULÜ

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR EKOLLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR TARİHİ KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN TARİHİ

Doctorate

Doctorate

TEFSİR KAYNAKLARI

Doctorate

Doctorate

KUR'AN'I ANLAMADA YÖNTEM SORUNU

Doctorate

Doctorate

ORYANTALİZM ve KUR'AN

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR USULÜ

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Goldziher ve M.H. ez-Zehebî’nin Çağdaş Tefsir Tarihi Yazıcılığına Tesiri

Aygün A. , İnan S.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.18, pp.119-146, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Kur’an’da Üslup Ve Anlam Bakımından Dikkat Çeken Bazı Sayılar

Aygün A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.0, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Kıblemizin Anlamı Nedir

AYGÜN A.

RİBAT, no.449, 2020 (National Non-Refereed Journal)

2019

2019

Müfessir Sa‘lebî ve el-Keşf ve’l-Beyân Adlı Eserinin Tefsir Literatürüne Etkisi

Aygün A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.0, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

İçimizden Geçenlerden Sorumlu Değil Miyiz?

AYGÜN A.

RİBAT, no.489, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

Tefsirlerde Görülen Bazı Tutarsızlıklar ve Sebepleri

AYGÜN A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.5, pp.945-958, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

İslam’ın ve Ümmetin Şiarı Ezan

AYGÜN A.

DİYANET AYLIK DERGİ, no.325, 2018 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Geçmişin ve Geleceğin Mihenk Taşı Olmak

AYGÜN A.

ALTINOLUK, no.382, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Dünyayı Sırtına Almaya Çalışma Taşıyamazsın

AYGÜN A.

ALTINOLUK, no.378, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Üniversite Gençlerinin Kur’an’a Dair İlgi, Algı ve Bilgileri: Giresun Üniversitesi Örneği

AYGÜN A. , KARADENİZ H.

Karadeniz sosyal Bilimler Dergisi, no.16, pp.97-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Hutbe Sonlarından Okunan Ayetin Meali Üzerine

AYGÜN A.

RİBAT, no.409, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

Kur an Perspektifinden Ümmet Kardeşliği

AYGÜN A.

Diyanet İlmi Dergi, vol.52, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi

AYGÜN A.

USÛL, vol.21, no.21, pp.39-66, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Tefsirlerin Rivayet ve Dirayet Ayrımının Sorunları

AYGÜN A.

GİFAD, vol.4, no.8, pp.140-160, 2015 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hz Muhammed s a s Bütün İnsanlığa Hitap Eden Son Peygamber

AYGÜN A.

Diyanet İlmi Dergi, vol.47, no.1, pp.7-18, 2011 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Şâtıbî nin Kur an ın Ümmîliği ve İlmî Tefsir Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

AYGÜN A.

USÛL, vol.1, no.7, pp.157-168, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İslam Ansiklopedisine Göre Tâbiîn Dönemi Müfessirleri Ve Özellikleri

AYGÜN A.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), 7 - 09 November 2019, pp.945-963

2018

2018

Değerler Eğitimi Açısından Erken Dönem Mekkî Ayetve Surelerin Önemi

AYGÜN A.

Güneysu Sempozyumu II, 19 - 21 October 2018, pp.178-200

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

HUNEYN GAZVESİ

Aygün A.

DİB YAYINLARI, pp.428-439, 2021

2009

2009

"Sem'ânî, Ebu'l-Muzaffer"

Aygün A.

Tdv, pp.463-464, 2009

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

RTEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

TEZ SAVUNMASI - SOSYAL BİLİMLER

June-2019

June 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

TEZ SAVUNMASI - SOSYAL BİLİMLER

May-2019

May 2019

Post Graduate

TEZ SAVUNMASI - SOSYAL BİLİMLER

March-2019

March 2019

Post Graduate

TEZ SAVUNMASI - SOSYAL BİLİMLER

January-2019

January 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi