Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meyve Ve Sebzelerde Pestisit Kullanımının İhracat Pazarlamasına Etkisi: Ülkelerin Karşılaştırılması

Avrasya 8th International Conference on Social Sciences, Tiflis, Georgia, 14 - 16 July 2023, vol.1, pp.135-152

İhracat Lojistiğinde Taşıma Modları: Bir Fayda Maliyet Analizi Vaka Çalışması

Ayasofya 2. Uluslararası Kültür, Medeniyet ve Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2021, pp.48-49

Production Management Export Relationship: A Study on Olive Oil Statistics

IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020), Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.464

Operasyonel Performansın Öncülleri: Çay Sektöründe ISO 9000 Standartlarının Nicel Bir Çalışması

International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON 2020 Spring), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.11

Piliç Etine Yönelik Tutum. Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.154

Hizmet Üreticisi Olan Üniversitelere Yönelik Öğrencilerin Memnuniyeti. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma

Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019

The Effect of Enterprise Location on Export Performance: A Research on Turkish SMEs.

UMTEB - 2017 1st International Congress on Vocational and Technical Sciences, Batumi, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.68

Sucuk Tercihinde Hangi Nitelikler Önceliklidir? Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, pp.72-73

Books & Book Chapters

Carbon Emissions of Agrifood Systems and Exports: Analysis of Türkiye’s Per Capita Emissions

in: Empirical and Theoretical Studies in Economics and Finance, Yamak Rahmi, Tanrıöver Banu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.109-124, 2023

Organic Tea Purchase Intention among Young People: The Theory of Planned Behavior Approach

in: Research on Economics and Administration and Social Sciences, Demir Nesrin, Sansar Fatih, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.143-164, 2022

Hizmet Kalitesinin Lojistik Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Sarp Sınır Kapısı Üzerine Bir Araştırma

in: Genel Isletme Çalısmaları, Yılmaz Sefer,Nakiboglu Mehmet Ali Burak, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.161-180, 2021

The Impact of the Customs on Logistics Performance: A Research on the Sarp Border Gate

in: Reflections of Economic Development, Akın Aliye, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.25-52, 2021 Sustainable Development

Yalın Üretimin Operasyonel Performansa Etkisi: Çay Sektörü Üzerine Bir Araştırma

in: İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Pelin Mastar Özcan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.127-157, 2021

Konaklama Sektörü İçin Yeşil Üretimin Önemi: Yeşil Otel Kavramı Üzerine Bir Araştırma

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Cilt 3, Vatansever Kemal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.67-88, 2021

Çevik Üretimin Operasyonel Performansa Etkisi: Çay Sektörü Üzerine Bir Araştırma

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt I, Mete, Mustafa, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.567-588, 2021

The consequences of the perception toward food related certificates: A research on consumers

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Prof. Dr. Hasan Babacan, Editor, Gece Publishing, pp.181-210, 2020

The Antecedents of Operational Performance in Tea Sector: A Quantitative Research of ISO 9000 Standards

in: Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences, Sarıkaya Erdem, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.39-56, 2020

Hızlı Tüketim Lokantalarında Satılan Piliç Dönerin Kalite Özellikleri. Nitel Bir Araştırma

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - I Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Sinan Sönmez, Dr. Ertan Özçoban, Dr. Dursun Balkan, Dr. Hüseyin Karakuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.101-112, 2019

Metrics

Publication

35
UN Sustainable Development Goals