Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapılan Metafor Çalışmalarının Eğilimleri

II.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.1714-1729

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Çalışılan Doktora Tezlerinin Eğilimleri (2014-2018)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.196-204

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Yönleriyle Değerlendirilmesi

II. International Teacher Education and Accredit ation Congress 1 II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 October - 29 December 2018, pp.100

Tarih Öğretmen Adayları Olası Benliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 June - 01 July 2018, pp.108

Öğretmen Adayları Olası Benliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.120

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çocuk Sevgisi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.185

Books & Book Chapters

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ

in: SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ, YEŞİLTAŞ ERKAN, ABLAK SELMAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.189-230, 2022

Sosyal Bilgilerde Çizgi Roman ve Materyal Tasarımı

in: Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri Destekli Materyal Geliştirme , Bülent Akbaba,Erkan Yeşiltaş,Erdi Erdoğan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.129-147, 2021

Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

in: Teknoloji Işığında Okuryazarlıklar ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Erkan Yeşiltaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.144-163, 2021