Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Determination of the world stock indices' co-movements by association rule mining

Journal of Economics, Finance and Administrative Science, pp.1-17, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Municipal Services Satisfaction Research: Ünye Municipality

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.13, pp.50-81, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ELEKTRONİK İŞ VE DAĞITIM AĞI: DELL ÖRNEĞİ

LOJİSTİK DERGİSİ, no.10, pp.18-22, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A QUALITATIVE RESEARCH ON TEA CULTURE IN TURKEY FROM A CONSUMER PERSPECTIVE

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

Kripto Paraların Birliktelik Kuralları İle Analizi: Bitcoin Üzerine Bir Araştırma

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research, and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.166-167

Volatilite Tahmininde GARCH ve Destek Vektör Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.188

Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 October - 20 December 2018, pp.1427-1439 Creative Commons License

Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1144-1154 Creative Commons License

VERİ MADENCİLİĞİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI: RİZE SÜPERMARKET ÖRNEĞİ

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.242

İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları ile Modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.106 Sustainable Development

ORTALAMA-VARYANS MODELİ İLE BİST 30 VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.1, pp.179-189

Yaşam Doyumu Analizinde Bayes Ağları Yaklaşımı

31. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, pp.76

Genetik Algoritmayla Araç Rotalama Problemi: Bir Gıda Dağıtım İşletmesinde Uygulama

30. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.120 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Review of the Studies Related to COVID-19 and Tourism Using Text Mining Techniques

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Fatma Doğanay Ergen,Ali Dalgıç,Mahmut Demir, Editor, IGI GLOBAL, New York, pp.885-906, 2021 Sustainable Development

AN ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM APPROACH FOR CARDINALITY CONSTRAINED MEAN-VARIANCE MODEL

in: Financial Service Banking and Finance, Musa GUN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-34, 2020

Evaluation of Covid-19 Patients with Chronic Disease By Associaition Rule Mining

in: New Approaches in Operational Research, Ayça ÖZEKİN,N.Tuba Yılmaz SOYDAN, Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.235-256, 2020 Sustainable Development

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.53-100, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.155-222, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ KALİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI ÖĞRENCİMEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.101-154, 2019

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, SAKLI A.R., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.53-71, 2017

RİZE İLİNİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE VE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE BEKLENTİLERİNİN NİCEL ARAŞTIRMASI

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip ERdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.75-153, 2017