Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etmen Tabanlı Benzetim ile Türkiye'de Çay Pazarının Geleceği

42. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM2023 Kongresi), Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2023, pp.87-88 Creative Commons License

A Qualitative Research on Tea Culture in Turkey From a Consumer Perspective

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

Kripto Paraların Birliktelik Kuralları İle Analizi: Bitcoin Üzerine Bir Araştırma

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research, and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.166-167

Volatilite Tahmininde GARCH ve Destek Vektör Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.188

Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 October - 20 December 2018, pp.1427-1439 Creative Commons License

Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1144-1154 Creative Commons License

VERİ MADENCİLİĞİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI: RİZE SÜPERMARKET ÖRNEĞİ

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.242

İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları ile Modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.106 Sustainable Development

ORTALAMA-VARYANS MODELİ İLE BİST 30 VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.1, pp.179-189

Yaşam Doyumu Analizinde Bayes Ağları Yaklaşımı

31. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, pp.76

Genetik Algoritmayla Araç Rotalama Problemi: Bir Gıda Dağıtım İşletmesinde Uygulama

30. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.120 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

in: İKTİSADİ VE FİNANSAL UYGULAMALARIN AMPİRİK YÖNTEMLERLE TAHLİLİ, KARABULUT, Şahin, Editor, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, pp.69-84, 2023

WHAT DO 5-MOST CITED ECONOMICS AND FINANCE JOURNALS SAY ABOUT THE VENUES OF RECENT RESEARCH AND PROFILES OF AUTHORS?

in: ACADEMIC COMMENTS AND ANALYZES ON DEVELOPMENTS IN FINANCE AND ECONOMICS, Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.87-99, 2022 Creative Commons License

Review of the Studies Related to COVID-19 and Tourism Using Text Mining Techniques

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Fatma Doğanay Ergen,Ali Dalgıç,Mahmut Demir, Editor, IGI GLOBAL, New York, pp.885-906, 2021 Sustainable Development

AN ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM APPROACH FOR CARDINALITY CONSTRAINED MEAN-VARIANCE MODEL

in: Financial Service Banking and Finance, Musa GUN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-34, 2020

Evaluation of Covid-19 Patients with Chronic Disease By Associaition Rule Mining

in: New Approaches in Operational Research, Ayça ÖZEKİN,N.Tuba Yılmaz SOYDAN, Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.235-256, 2020 Sustainable Development

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.155-222, 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere İlişkin Öğrenci Kalite Memnuniyetine Yönelik Nicel Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, KARTAL,B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.101-154, 2019

Üniversite-Şehir Etkileşimi Üzerine Literatür Araştırması

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, SAKLI A.R., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.53-71, 2017

Rize İlinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ve Öğrencilerine İlişkin Algılarının ve Beklentilerinin Nicel Araştırması

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip ERdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.75-153, 2017

Metrics

Publication

27

Project

3

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals