Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cross-country evidence on the link between job security and housing credit

JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT, cilt.34, sa.4, ss.947-963, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Consumer Credit as an Aspect of Everyday Life of Workers in Developing Countries: Evidence from Turkey

REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS, cilt.48, sa.2, ss.252-268, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interlinkages between credit, debt and the labour market: evidence from Turkey

CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.39, sa.3, ss.751-767, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Financialization in Turkey: The Case of Consumer Debt

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.16, sa.2, ss.161-180, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğu Karadeniz’de çay tarımının çelişkili sürekliliği

Toplum ve Bilim, sa.150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Bardak Çayın Serüveni: Meta Zinciri Analizinden Hareketle Çayın Ekonomi Politiği

Mülkiye, cilt.43, sa.1, ss.139-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKP’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Çoşku, Durgunluk ve Tasfiye Eğilimleriyle Salınım

Toplum ve Hekim, cilt.32, sa.5, ss.328-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türketici Kredisinin Ekonomi Politiği Türkiye Üzerine bir Değerlendirme

Praksis, cilt.38, sa.2, ss.71-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Kredisinin Ekonomi Politiği: Türkiye Üzerine bir Değerlendirme

Praksis, sa.38, ss.71-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic İssues

Economic Issues, cilt.19, ss.152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Financialisation of NFCs:A Comparison between Brazil and Turkey

9th Annual Conference on International Initiative for Promoting Political Economy, Pula, Hırvatistan, 12 - 14 Eylül 2018

Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet Eşitsizliği

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

The Political Economy of Private Sector Debt in Turkey

8th Annual Conference on Internatioanal Initiative for Promoting Political Economy, 13 - 15 Eylül 2017

Debt and Financialisation in Emerging Capitalist Economies The Case of Brazil and Turkey

International İnitiative for Promoting Political Economy, 7 - 09 Eylül 2016

Households at the Intersection of Construction and Financial Sectors

7th International Conference of Political Economy, 28 - 30 Haziran 2016

Financialisation of Housing in Turkey A Response or Cause to Crisis

International Initiative of Promoting Political Economy, 9 - 11 Eylül 2015

The Changing Form of Housing Finance in Turkey since 2000

Association of American Geographers Annual Meeting, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Şubat 2015

Borçlanma Dinamikleri: Hane Halkları ve Şirketler Kesimi Üzerine Gözlemler

EconHarran 14 Ulusal Ekonomi Kongresi, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014

Dynamics behind the Financialisation of Consumption in Turkey

4th World Congress for Middle Eastern Studies, 18 - 22 Ağustos 2014

2000’li Yıllarda Büyüme ve Bölüşüm

38. İktisatçılar Haftası, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2014

2000’li Yıllarda Büyüme, Bölüşüm Demokrasi

38. İktisatçılar Haftası, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2014, ss.22-24

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 17. Kısa Dönemde Çıktı ve Döviz Kuru

Uluslararası İktisat Teori ve Politika, Onur Özsoy, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.451-494, 2017

Türkiye’de Gayrimenkul ve Finansın Derinleşen ve Yeniden Yapılanan İlişkisi

Finansallaşma Kıskacında Türkiye’de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhçı, Editör, NotaBene Yayınları, ss.83-102, 2017

Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet Eşitsizliği

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Melda Yaman ve Saniye Dedeoğlu, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.349-369, 2016

The Contested Nature of Financialization in Emerging Capitalist Economies

The Great Financial Meltdown: Systemic, Conjunctural or Policy Created?, Turan Subaşat, Editör, Edward Elgar , Cheltenham, ss.287-306, 2016

Financialisation and the Financial and Economic Crises: The Case of Turkey

Financialisation and the Financial and Economic Crises: Country Studies, Hein E., Detzer D., Dodig N., Editör, Edward Elgar , Northampton, ss.275-298, 2016

Türkiye'de Finansallaşma: Borç Kıskacında Emek

Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2015

Türkiye'de İşçilerin Finansal Sisteme İçerilmeleri Üzerine Birkaç Not

Emeğin Kitabı, Yaman, M., Yarkın, G., Tuna G. Ş., Ercan, F, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.370-379, 2014

Diğer Yayınlar