Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Rize Kalesi

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI , vol.XV, no.58, pp.26-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalkandelenli Kara Mustafa Paşazade Ebubekir Bey’in Üsküp Nezareti’ni Düzene Koyma Çabaları (1695-1716)

Uluslararası Mehmet Genç Anısına Osmanlı Tarihi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 12 - 13 October 2023

Стратешка точка на патот Скопје-Костендил: Егридере / Крива Паланка

Меѓународна научна конференција "Крива Паланка и Кривопаланечко во времето на отоманската империја, Kriva Palanka, Macedonia, 23 - 24 June 2023

Üsküp ve Novaberde Darphanelerinde İstihdam (15-16.Yüzyıllar)

Altın ve Gümüş Avcıları: Osmanlı Dönemi Balkan Maden Yerleşimlerinde Girişimciler (15-16.Yüzyıllar) proje kapsamında, Belgrade, Serbia, 15 June 2023

Bir Madeni İşletmek: Üsküp Madenlerinde İstihdam (15-16.Yüzyıllar)

Altın ve Gümüş Avcıları: Osmanlı Dönemi Balkan Maden Yerleşimlerinde Girişimciler (15-16.Yüzyıllar) proje kapsamında, Belgrade, Serbia, 15 June 2023

Üsküp Nezaretine Bağlı Mukataalar

CIEES 2022 - VI. ULUSLARASI DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Sinop, Turkey, 04 May 2023

Makedonya’da Yer Alan Osmanlı Mimari Eserleri Örneğinde Din ve Çatışma

8th International Symposium on Balkan History Studies, İstanbul, Turkey, 01 October 2022

Trabzon Sancağına Bağlı Rize'nin Osmanlılar Döneminde Şehirleşme Süreci

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 May 2022

Üsküp Nezareti Dâhilinde Güherçile Üretimi ve Baruthane’ye Sevki ( 17. Yüzyıl Başlarından 19. Yüzyıla)

CIEES 2022 - V. ULUSLARASI DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 12 May 2022

Tarih Alan Derslerinin Dağılımı

Üniversitelerimizin Tarih Bölümleri Ders Programı Çalıştayı (TADEP) [Farklııklar Problemler ve Çözüm Önerileri], Sivas, Turkey, 20 - 21 May 2021 Sustainable Development

İstilâ-i Küffâr Sebebi İle: Madencilerin Gözünden 1683 Viyana Kuşatması Sonrası Göçler (1683-1715)

7th International Symposium on Balkan History Studies, Edirne, Turkey, 18 - 21 September 2019

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Balkanlarda Madencilik

Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası (İdeoloji-Diplomasi-Savaş-Fetih) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

CEPHEDE BİR SUBAY: MAHMUT TALAT BEY’İN GÖZÜNDEN 93 HARBİ VE GAZİ OSMAN PAŞA

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) VATAN NERESİ?, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.271-298

The Derbendcis In The Province of Rumeli (In the Beginning of the 18th Century)

TRADITION IN COMMUNICATION AND IN THE SPIRITUAL CULTURE OF SOUTHEAST EUROPE (LAW‚ ECONOMICS, NATURAL SCIENCES, ART, LITERATURE, LANGUAGE) International Symposium, Ohri, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.203-212

Musluhiddin bin Abdulgani (Müezzin Hoca) Vakfı

Osmanlı’dan Günümüze Balkanlar ve Vakıflar: Arnavutluk I, Tirane, Albania, 15 - 16 February 2018

Osmanlı Devleti’nin Adriyatik Kıyılarında Aldığı Askeri Tedbirler (1705-1710)

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.3, pp.897-908

YENI BIR SAVAŞA HAZIRLIK TEMEŞVAR EYALETI NDE YAPILAN TAMIRAT VE ASKERÎ FAALIYETLER 1700 1715

Osmanlı Macaristan Habsburg İlişkileri ve KanuniSultan Süleyman Sempozyumu, Budapest, Hungary, 23 - 26 November 2016, pp.20

Bosna Sancağı’ında Yapılan İmar Faaliyetleri (1706-1710)

IV. Annual International Balkan History ResearchSymposium Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016

Makedonya Devlet Arşivleri Muhacir Komisyonu Belgeleri Işığında Balkan Muhacirleri

Uluslararası Geçmişten Günümüze Balkanlar Sempozyumu: Balkanlar, Balkan Göçmenleri ve Türkiye, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 April 2016

1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Şiran Kazası ve Köyleri

İl Olışunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 25 - 26 May 2010, pp.154-171

OSMANLI COĞRAFYASINDA NEZARET UYGULAMASINA BİR ÖRNEK ÜSKÜP NEZARETİ

XI.MİLLİ TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, vol.2, pp.181-195

XVI Yüzyıl Sonu XVII Yüzyıl Başlarında Balkanlardaki Maden ve Darphane Mukataaları

III.ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU:BALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA TÜRK DİLİ, BÜKREŞ, Romania, 22 - 26 April 2015

II.Viyana Kuşatması Sonrası Adana'dan Balkanlara Yapılan Askeri YArdımlar (1683-1699)

I.Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.2, pp.85-97

OSMANLI MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR VERGİ LONİK BEDELİ

5th INTERNATIAONAL CONGRESS ISLAMIC CIVILIZATION IN THE BALKANS, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 21 - 23 May 2015

Osmanlı Nezaret Uygulmasına Bir Örnek: Üsküp Nezareti

XI.Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, vol.2, pp.181-195

Priştine-Üsküp Yolu Üzerinde Bir Derbent: Kaçanik

II.International Symposium of Balkan History Studies: The Ottoman Legacy ın the Balkans and Ottoman Tax Registers, Podgorica, Montenegro, 1 - 04 May 2014

A Critique Evaluation On "The Almanac of Skopje Municipality 1918-1928" Written After Balkan Wars

International Symposium South-East European Diplomacy:100 Years Since The Balkan Wars, Bükreş, Romania, 21 - 23 December 2013, pp.293-301

XVII Yüzyılda Üsküp Şehrinin Genel Durumu

II.Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 23-24 Ekim 2013 İstanbul, İstanbul, Turkey, 23 October 1013 - 24 October 2013

Fatih Devri Ricalinden Üsküp Uçbeyi İsa Bey

I.Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 May 2013, pp.462-375

Üsküp ve Üsküp te Türk İzleri Üzerine Bir Tetkik

100. Yılında Balkanlar Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 28 March 2013

Books & Book Chapters

Osmanlı Medeniyeti Tarihine Giriş

Selenge Yayınları, İstanbul, 2022

Mehmet Feridun Dirimtekin

in: Atatürk Ansiklopedisi, , Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-7, 2022

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner ve diğerleri, Editor, Atatürk araştırma merkezi, Ankara, pp.1-8, 2021

Rize Şehri'nin Türk-İslam Beldesine Dönüşüm Sürecinde Vakıfların Rolü

in: Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi, Burak Gani Erol,Ali Güveloğlu,Eyüp Kul, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.216-266, 2020 Creative Commons License

Sultan I. Ahmed

in: İslam tarihi ve medeniyeti, şefaattin severcan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.525-546, 2018

İskenderiye ve Avlonya Sancağında Alınan Askeri Tedbirler (1705-1710)

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.897-908, 2016

Bosna Sancağından Yapılan Kale Tamirleri (1705-1715)

in: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Gölen, Zafer Temizer, Abidin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1043-1066, 2016

PRİŞTİNE-ÜSKÜP YOLU ÜZERİNDE BİR DERBENT:KAÇANİK

in: BALKANLARDA OSMANLI MİRASI VE DEFTER İ HAKANİ, ABİDİN TEMİZER/UĞUR ÖZCAN, Editor, LİBRA YAYINCILIK, İstanbul, pp.387-404, 2015

Plevne Müdafaası

Bab-I Ali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008

Expert Reports

Metrics

Publication

57

Project

8

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals