Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Dış Mekânlarda Herkes İçin Tasarım: Trabzon Botanik Parkı Üzerine Bir İnceleme

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.1-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRABZON ÇAMOBA BOTANİK PARKI’NIN ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ

4. ULUSLARARASI MÜHENDISLIK, MIMARLIK VE TASARIM KONGRESI, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.125