Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LAPAROSKOPİK KASIK FITIĞI ONARIMI: TAPP

V. Karadeniz Cerrahi Günleri, Giresun, Turkey, 07 March 2020

Bölgemizde meme kanseri verileri

IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri, Rize, Turkey, 08 February 2020 Sustainable Development

Mide GİST ve Cerrahi Tedavisi

3. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri, Trabzon, Turkey, 16 November 2019

Bariyatrik Cerrahinin Metabolik Etkileri ve Sonuçları

5. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Rize, Turkey, 26 - 28 April 2019

Olgularla Travmaya Multidisipliner Yaklaşım

5. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Rize, Turkey, 26 - 28 April 2019

Bölgede Kolorektal Cerrahi Durumu ve Sonuçları

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, Rize, Turkey, 15 March 2019

Medüller tiroid kanseri: tanı, tedavi ve izlem

1. Karadeniz Cerrahi Günleri Tiroid Hastalıkları, Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem, Giresun, Turkey, 27 October 2018 Sustainable Development

Splenik arter embolisi sonrası totale yakın splenik infarkt: olgu yönetimi

2.ULUSAL KARADENİZ CERRAHİ GÜNLERİ, Ordu, Turkey, 19 January 2019

Severe ruptured abscess formation and puerperal sepsis following cesarean section: A case report

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği XI. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Evre4 Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Uygulamalarımız

Evre 4 Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar 6. Toplantı, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018 Sustainable Development

TEMPORARY HEPATODIAPHRAGMATIC INTERPOSITION OF THE COLON

14. Ulusal Acil Tıp, 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ACUTE APPENDICITIS CASES IN GERIATRIC PATIENTS

14. Ulusal Acil Tıp, 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

GİST sebebiyle opere edilen hastaların değerlendirilmesi

1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Turkey, 10 March 2018

Akut Divertikülitte Tedavi Yaklaşımı

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017

Enfekte Pilonidal Sinüs Tedavisinde Diren Kullanmaksızın Limberg Flep: Geç Dönem Sonuçları

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.76

İzole Jejunal Bezoar

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.162

Akut Divertikülitte Tedavi Yaklaşımı

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.163

İnkarsere Amyand Herni: Apendektomi Rutin Uygulanmalı mı?

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.161

İleus Ile Presente Olan Ileal Bezoar.

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

İleus ile Presente Olan İleal Bezoar

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, vol.23, no.1, pp.86

Lichteinstein Hernioplasti Sonrası Akut Batın Preperitoneal Lipom Nekrozu

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.112-113

Obezite Cerrahisinin Biyografisi: Nasıl Başladık

2th Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2017, pp.40 Sustainable Development

İleus ile Presente Olan İleal Bezoar

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, vol.23, no.1, pp.86

İleus ile Presente Olan İleal Bezoar

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, vol.23, no.1, pp.86

CLINICOPATHOLOGICAL EVALUATION OF PATIENTS WITH TRAUMATIC SPLENECTOMY: SINGLE-CENTER EXPERIENCE

14. Ulusal Acil Tıp, 5.th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5.th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.7

Books & Book Chapters

Cerrahi Alan Enfeksiyonları: Risk Faktörleri ve Antimikrobiyal Profilaksi

in: GÜNCEL GENEL CERRAHİ ÇALIŞMALARI 1, Alabaz Ömer, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.13-25, 2019

Metrics

Publication

110

Citation (WoS)

71

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

6

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals