Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 • 2014 - 2019 Doç.Dr.

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 • 2007 - 2014 Yrd.Doç.Dr.

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

 • 2002 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

 • 1998 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Dekan

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

 • 2014 - Devam Ediyor BAP Koordinatörü

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektörlük

 • 2012 - 2013 Dekan Yardımcısı

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Balıkçı Gemileri ve Donanımı

 • Doktora Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye

 • Yüksek Lisans Yumuşakçalar Avcılığı

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi-II

 • Yüksek Lisans Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki Uygulamaları

 • Lisans Yüzme ve Cankurtarma