Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of the marine sewage outfalls on the sediment quality: The Black Sea and the Marmara case

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.28, sa.1, ss.238-246, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bycatch in the commercial beam trawl fishery for Rapa Whelk in the Black Sea

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.19, sa.1, ss.69-78, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental study on copper uptake capacity in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.23, sa.11, ss.10983-10989, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

First record of brown comber Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) for the Black Sea

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.37, sa.4, ss.523-524, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seasonal Discards and By-Catch of Striped Venus Clam (Chamelea gallina) (Mollusca, Bivalves) Fishery in the Black Sea

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, sa.4, ss.811-816, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Population Structure, Age and Growth of Sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) in the Black Sea

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.11, sa.17, ss.3194-3197, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of fishing on growth of the clam Chamelea gallina (Bivalvia: Veneridae) from the Turkish Black Sea coast

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.90, sa.2, ss.261-265, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reproduction Cycle of Striped Venus Chamelea gallina from the Black Sea Coast of Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.10, ss.2009-2012, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First record of Chromogobius zebratus (gobiidae) for the Mediterranean coast of Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.32, sa.2, ss.197-199, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Length-Weight Relationships for Fourteen Fish Species Collected by Bottom Trawl from the Eastern Black Sea Coast, Turkey

Marine Science and Technology Bulletin, cilt.12, sa.1, ss.1-8, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkçı Gemilerinde Yakıt Tüketiminin Tespiti ve Azaltılması

Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.4, sa.1, ss.8-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection and Reduction of Fuel Consumption in Fishing Vessels

Turkish Journal of Maritime and Marine Science, cilt.4, sa.1, ss.8-19, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina L., 1758) İşleme Endüstrisinin Durumuna Bir Bakış

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.397-400, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Karadeniz Liman Yapılarındaki Balık Çeşitliliği ve Dağılımı

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.115-119, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Length-Weight Relationship of Neogobius melanostomus and Gobius niger species from the Eastern Black Sea, Turkey

2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR 2020), 18 - 20 Kasım 2020

Distribution of 137cs In Sea Snail (Rapana Venosa) In The Eastern Black Sea Region Of Turkey

ICENS 4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.245

Radiological Assessment In Different Size Mediterranean Mussels (Mytilus galloprovincialis) In The Eastern Black Sea Region Of Turkey

ICENS 4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.244

Reproductive Biology of Blottched Picarel (Spicara flexuosa Rafinesque 1810) in the Eastern Black Sea

ICENS 4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.272

Determination of the copper uptake capacity of baby clam (Chamalea gallina Linneaus, 1758)

2 nd International Science Symposium ”Science Festival”, Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, cilt.2, ss.129 Creative Commons License

Determination Of The Copper Uptake Capacity Of Baby Clam (Chamelea gallina linnaeus, 1758)

2nd International Science Symposium (ISS2017), Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.129

Experimental study on the biokinetics of Cs-137 in sea snail (Rapana venosa)

2 nd International Science Symposium “Science Festival” (ISS2017), Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.128

Experimental study on the biokinetics of 137Cs in biota samples

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3 - 07 Mayıs 2017

Clam Fisheries With Hydraulic Dredges In The Black Sea

First Biannual Scientific Conference Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2006, ss.839-847

Metal and Heavy Metal Levels in Mussel (Mytilus galloprovincialis) Obtained from Eastern Blacksea Coast

First Biannual Scientific Conference: Blacksea Ecosystem and Beyondeyond, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2006, cilt.1, sa.1, ss.37

Technical And Operational Overview Of Fishing Vessels Dredging Striped Venus (Chamelea gallina L.,1758) In Turkey

ICES-FAO Working Group On Fishing Technology And Fish Behaviour (WGFTFB), İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2006, ss.139-144

Kitap & Kitap Bölümleri

Baby Clam (Chamelea gallina L., 1758) Fisheries in the Black Sea

TURKISH FISHERIES IN THE BLACKSEA, Düzgüneş E. Öztürk B. Zengin M. , Editör, Tüdav, İstanbul, ss.381-395, 2014

Baby Clam (Chamelea gallina L., 1758) Fisheries in the Black Sea

TURKISH FISHERIES IN THE BLACKSEA, Düzgüneş E. Öztürk B. Zengin M., Editör, TÜDAV, ss.381-395, 2014