Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An evaluation of traumatic deaths associated with animal attacks: A 10-year autopsy study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.28, no.3, pp.254-261, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Deaths due to "patpat" accidents in the Black Sea Region, Turkey

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.28, no.1, pp.78-83, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.27, no.5, pp.539-546, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: A retrospective autopsy study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.27, no.3, pp.331-336, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Sudden death in infancy due to bicuspid aortic valve

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.51, no.5, pp.1147-1150, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Worker Deaths: A Regional Autopsy Study

The Bulletin of Legal Medicine, vol.26, no.3, pp.152-157, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Evaluation of Forensic Cases with the Cause of Death Determined As Drug or Stimulating Substance Use

Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med., vol.18, no.2, pp.107-114, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Deaths due to Lightning Strikes: A Retrospective Study of a Ten-year Period

The Bulletin of Legal Medicine, vol.26, no.1, pp.33-39, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Deaths due to drowning: Retrospective autopsy study

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.77, no.4, pp.35-48, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

An Evaluation of the Autopsy Cases of Carbon monoxide Poisoning in Trabzon Between 2009-2016

The Bulletin of Legal Medicine, vol.23, no.3, pp.174-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesinde Uyuşturucu Madde KullanımınınDeğerlendirilmesi (2010-2013)

Karadeniz Chemical Science and Technology, vol.1, no.2, pp.32-36, 2018 (Other Refereed National Journals)

Death Due to Tianeptine Injection Through Inguinal Incision: Two Case Reports

The Bulletin of Legal Medicine, vol.23, no.2, pp.123-128, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

The Bulletin of Legal Medicine, vol.23, no.2, pp.129-132, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil Tıbbi Müdahalede Adli Biyolojik Örnek Alımının Önemi: Olgu Sunumu

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.245-250, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi

The Bulletin of Legal Medicine, vol.22, no.3, pp.218-223, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Siyanür zehirlenmesi ile meydana gelen ölümlerde toksikolojik analizin önemi: Olgu sunumu

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.31, no.2, pp.96-100, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tetrahidrokannabinol kullanımının kolaylaştırdığı karbonmonoksit zehirlenmesi: İki olgu sunumu

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.31, no.1, pp.40-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm Olgu Sunumu

The Bulletin of Legal Medicine, vol.21, no.1, pp.55-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Müracaat Eden Olguların Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.27, no.2, pp.87-93, 2013 (Other Refereed National Journals)

Erzurum İlinde Çocuklarda Kaza Orjinli Ası Sonucu Meydana Gelen Ölümler

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.24, no.2, pp.10-15, 2012 (Other Refereed National Journals)

Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm: Olgu Sunumu

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.26, no.3, pp.191-195, 2012 (Other Refereed National Journals)

Erzurum'da ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.26, no.1, pp.27-37, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Erzurum'da 2008-2009 Yılları Arasındaki Medikolegal Ölümlerin Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.25, no.3, pp.191-198, 2011 (Other Refereed National Journals)

Arı sokmasına bağlı iki ölüm olgusunun değerlendirilmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.25, no.3, pp.223-228, 2011 (Other Refereed National Journals)

Otopsi Olgularında Perinatal ve Neonatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med., vol.2, no.3, pp.90-95, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastanede Tedavi Görmekte İken İntihar Eden COVID-19 Olguları

2. Uluslararası18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 17 October 2021 Sustainable Development

Olgu Sunumu:Tetanoz ön tanısı ile takibe alınan bir bağımlılık öyküsü

3. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaijan, 8 - 12 September 2021

Successful Management of Severe Verapamil Overdose with VA-ECMO

MENATOX (Middle East North African Clinical Toxicology Association) Conference 2021, ONLİNE, Turkey, 28 March 2021

Ingestion of Unknowns Seeds Can Cause Fatality: The Case Series of Ricin Toxicity

MENATOX (Middle East North African Clinical Toxicology Association) Conference 2021, Turkey, 28 - 31 March 2021

Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmesinde Geç Dönem Gelişen İlaca Dirençli Şok ve Erken ECMO Tedavisinin Başarısı

7th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 12 November 2020

Sentetik Kannabinoid İlişkili Ölümlerde Organ Patolojileri Otopsi Çalışması,

International Asian Congress on Contemporary Sciences-4, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2020

Suda boğulmayla sonuçlanan trafik kazaları

16. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2018 Sustainable Development

Trabzon’da otopsisi yapılan iş kazası ölümleri

16. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2018

Evaluation of Deaths Between Ages of 1-18 Whose Autopsies were Done in Trabzon

3. International Congress on Child Protection, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Kara Avcılığı Sırasında Meydana Gelen Ölümler

15. Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 March 2018, pp.86

Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu,

International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, 26 - 27 April 2018

Amatör Balıkçı Ölümleri,

15. Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 March 2018

Çocuk istismarının engellenmesi sürecinde Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığının Bölgesel Rolü

Çocuk Hamileler ve Çocuk Destek Merkezleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 March 2018 Sustainable Development

Komplikasyon mu? Malpraktis mi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Rize, Turkey, 28 - 29 April 2017

Nadir Bir Spontan Pnömotoraks Olgusu

Divriği Adli Bilimler Günleri, Sivas, Turkey, 3 - 05 June 2016

Öldürme Tutkusu: 216 Kesici-Delici Alet Yarası

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2016

Servikal Travmaya Bağlı İlginç Bir Ölüm

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2016

Üç Tekerlekli Araç Kazasına Bağlı Ölüm Olgusu

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2016

Geleceğin Hekimleri Bu Tehlikenin Farkında Mı?

8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015

The Relationship between Self-Injurious Behaior and Manner of Death

International Scholarly and Scientific RescarchInnovation waset.org, London, Canada, 28 - 29 May 2015

Fatal Poisoning of childhood in Trabzon (Turkey).

1th international congressWorkshop of Forensic Toxicology, 29 - 30 November 2014

An aslan syndrome case with an unexpected cause of death.

The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences, İstanbul, Turkey, 12 - 15 July 2013

Death due to inguinal tianeptine misuse

The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences, İstanbul, Turkey, 12 - 15 July 2013

Buz saçaklarına bağlı ölüm: Olgu sunumu.

10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012

Tanı Atlamanın adli Sorumluluğu/Sigortalıyız ne Yapmalıyız

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 3 - 05 March 2011 Sustainable Development

Arı Sokmasına Bağlı Ölüm Olgu Sunumu

9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2010

Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 February 2006, pp.214-215 Sustainable Development

İstanbul ilinde suda boğulma olguları

7.Adli Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 14 May 2006

Umuda yolculuk

7. Adli Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 14 May 2006

Aortal injury due to high energy trauma.

The 3th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences, 2 - 05 May 2005

Books & Book Chapters

İş Makinesinin Çarpması Sonrasında Devrilen Ağacın Neden Olduğu Travmatik Ölüm: Otopsisi Yapılan Bir İş Kazası Olgu Sunumu

in: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 30. Kuruluş Yıldönümü Armağan Kitabı, Editör: Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK, Yardımcı Editör: Prof.Dr. Mustafa Talip ŞENER, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.543-556, 2021 Sustainable Development

Nitrogliserin Esaslı Dinamitin İmhası Esnasında Gerçekleşen Patlama Sonucu Ölüm Olgusu; Otopsi Bulguları

in: Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler, DOKGÖZ HALİS, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.447-455, 2020 Sustainable Development

Ölümle Sonuçlanan Sarsılmış Bebek Sendromu : Olgu Sunumu

in: Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler, DOKGÖZ HALİS, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.143-151, 2020 Sustainable Development

Cinsel Saldırılar

in: Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi, ÇETİN GÜRSEL, YORULMAZ ABDULLAH COŞKUN, Editor, YELKEN MATBAASI, İstanbul, pp.127-142, 2006 Sustainable Development

Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik

in: Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi., ÇETİN GÜRSEL, YORULMAZ ABDULLAH COŞKUN, Editor, Yelken Matbaası, İstanbul, pp.55-70, 2006 Sustainable Development