Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Usage of Ecological Dye in Wood and Surface Roughness

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.553-558, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DYE OF WASTE TEA EXTRACT WITH MORDANT-VARNISH AND THE EFFECT OF COLOR CHANGES ON WOOD

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.8, sa.2, ss.203-212, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dye Of Waste Tea Extract Wıth Mordant-Varnısh and The Effect Of Color Changes On Wood

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), cilt.8, sa.2, ss.203-212, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahşap Endüstrisinde Kullanılan Taşıma Sistemleri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.47-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPREGNATION IN WOOD OF PYRITE (FeS2) MATERIAL AND COMPRESSIVE STRENGTH

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, sa.3, ss.603-606, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IMPREGNATION IN WOOD OF PYRITE (Fes2) MATERIAL AND COMPRESSIVE STRENGHT

International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences(IJEES), cilt.7, sa.3, ss.603-606, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Impregnation with Barite (BaSO4) on the Physical and Mechanical Properties of Wood Materials

Journal of Bartin Faculty of Forestry, cilt.19, sa.2, ss.160-165, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barit (BaSO4) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilebilme Özelliği veYoğunluk Üzerine Etkisi

Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.29-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Material of Barite (BaSO4) Feature Impregnation on wood and Effect of Compressive Strength

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.15-19, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Odun komposit levha üretiminde uygulanan bazi modifikasyon teknikleri

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.15, ss.57-78, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Wood Pretection in Varnish (Nano) and Pressure resistance Change

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, 22 - 24 Kasım 2019

Barit Use In Wood Impregnatıon and Dynamic Bending Strength

International Forestry Environment Symposium IFES 2017, 7 - 10 Kasım 2017

Barit Use in Wood Imprengnation and Dynamic Bending Strength

International Forestry Environment Symposium, 7 - 10 Kasım 2017

Determination of Natural Radioactivity Levels in LVL and Plywood Samples Produced with Peel Coatings

Turkish Physics Society, 30th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.27