Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

    Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  • Eylül 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, SBE

    Mektûbât-ı Rabbânî'de Kurbiyet Terimi Çerçevesinde Hadislerin İşârî Yorumları