Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

El-’UKBERÎ (616/1219) VE ET-TİBYÂN ADLI ESERİNDE İSTİŞHÂDAL-‘UKBERÎ AND AL-ISTISHHAD IN HIS WORK NAMED ET-TIBYAN

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.55, ss.1011-1022, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar